Openbare Orde & Veiligheid

Een van de belangrijkste pijlers binnen Scherp in Veiligheid is advisering en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is een breed en complex thema, waarbij samenwerken en regie voeren een belangrijke rol speelt. 

Direct naar: Ondermijning |Veiligheid op scholen |Trainingen

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit, oftewel ondermijning, gaat over de schadelijke effecten die de georganiseerde criminaliteit op de samenleving heeft. Een steeds groter probleem in de Nederlandse samenleving en iets waar Scherp in Veiligheid graag wat tegen doet.

 

Meer over ondermijning

Contraterrorisme, extremisme en radicalisering

Contraterrorisme, extremisme en radicalisering, afgekort CTER. Drie complexe maatschappelijke thema’s die veel aandacht van overheidsinstanties vragen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met Koranverbrandingen die in jouw gemeente plaatsvinden? Of heb je behoefte aan duiding van een (online) dreiging? Wij helpen je!

 

Meer over CTER

Training van medewerkers

Bij leren en ontwikkelen draait het vooral om OTO (Opleiden Trainen Oefenen) binnen de crisisbeheersing. We zijn daarbij breed inzetbaar. We kunnen scenario’s bedenken, de context schetsen en trainingen geven. Maar we denken verder en doen meer dan leeractiviteiten aanbieden.

 

Meer over leren en ontwikkelen

Focus in een complex onderwerp

Onze adviseurs hebben gemeen dat ze allemaal specialist zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid of één of meerdere thema’s daarbinnen. Of het nu gaat om de aanpak van ondermijning, strategische en bestuurlijke advisering, casuïstiek met personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico, het schrijven van veiligheidsbeleid of het voorbereiden van een driehoek. Onze adviseurs weten wat ze moeten doen.

Ze kennen niet alleen de inhoud van het werk en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, ze kennen ook het complexe netwerk daar omheen en zijn altijd gericht op samenwerking. Je huurt nooit alleen de medewerker in, maar de collectieve kennis en ervaring van Scherp.

Zo werken wij

Hoe wij bijdragen aan veiligheid wordt grotendeels bepaald door de vraag van onze opdrachtgevers en de manier waarop we daar, op basis van maatwerk, vorm en inhoud aan geven. Ons uitgangspunt is altijd hetzelfde; bijdragen aan een veiliger Nederland. We bieden onze dienstverlening op dit gebied in de volgende vormen aan:

  • Ondersteuning: bij ondersteuning wordt één van onze adviseurs voor een bepaalde periode ingezet bij een opdrachtgever. Uitgangspunten zijn duidelijkheid over de inhoud van de opdracht, de tijdsduur en gewenste inzet. We zijn inzetbaar als beleidsadviseur, projectleider, maar ook in (interim) management- en directiefuncties of als kwartiermaker;
  • Advisering: wij houden ons iedere dag bezig met het geven van advies over allerlei veiligheidsvraagstukken. Scherp in Veiligheid heeft algemene beleidsadviseurs in huis die ervaring hebben, stevig zijn in hun vakgebied en in diverse rollen gevraagd en ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld als sparringpartner, coach of wat de opdrachtgever op dat moment wenst; 

  • Projectleiding: Scherp in Veiligheid helpt organisaties op verschillende manieren bij projecten. We initiëren projecten door structuur, ontwikkeling en beoogd resultaat te schetsen in programma- en projectplannen of plannen van aanpak. Wij zorgen voor projectmanagement of -leiding, maar bijvoorbeeld ook voor de uitvoering van een bepaald veiligheidsproject.

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts