Zorg en Veiligheid

De verbinding tussen het sociale domein en openbare orde en veiligheid wordt steeds belangrijker. Het aantal meldingen over personen met onbegrepen gedrag neemt toe. Het netwerk binnen het thema Zorg en Veiligheid is complex en er is veel verschillende wet- en regelgeving.

Hoe kunnen we jouw organisatie ondersteunen?

  • Advisering op het gebied samenwerking tussen gemeente en ketenpartners.
  • Ondersteuning bij het verbeteren van de verbinding tussen zorg en veiligheid.
  • Hulp bij het formaliseren van werkprocessen.

Complex werkveld met veel verschillende actoren

Of het nu gaat om huiselijk geweld, de re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving of een burenruzie die uit de hand dreigt te lopen: er is meestal geen eenduidige oplossing en er zijn veel actoren betrokken. Dit maakt dat vraagstukken omtrent zorg en veiligheid ingewikkeld zijn en vaak veel tijd kosten. Door het inrichten van werkprocessen, overlegstructuren en goede afspraken te maken met ketenpartners wordt de aanpak van casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid overzichtelijk en duidelijk voor iedereen. 

Hoe wij werken

Hulp nodig bij het inrichten van de verbinding tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid? Met de handen in het haar over vastgelopen casuïstiek? Geen tijd voor het verbeteren van de relatie tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid?

Wij komen graag met jouw organisatie in contact om te kijken waar we kunnen ondersteunen. Ondersteuning is namelijk altijd maatwerk. We onderzoeken wat jouw organisatie nodig heeft voor een effectieve aanpak van de problematiek op het gebied van zorg en veiligheid. 

Veelgestelde vragen

Richard
Marsha
Fleur

Zit jouw vraag er niet tussen?

Kunnen jullie ook helpen met juridische vraagstukken?

Bij Scherp in Veiligheid hebben wij ervaring met allerlei verschillende wet- en regelgeving. Het kan hierbij gaan om de Wet Woonoverlast, Wet tijdelijk Huisverbod, de Wet Straffen en Beschermen, vraagstukken omtrent de AVG en de WVGGZ. Binnen ons team van experts kennen we een aantal collega's met een uitgebreide juridische achtergrond.

Kun je ons helpen? Wij zijn vastgelopen met een casus.

Wij kunnen op procesniveau ondersteuning bieden bij een specifieke casus. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan over het bij elkaar brengen van de verschillende partijen, het maken van een plan van aanpak, het meedenken in de mogelijke interventies en het bewaken van de verschillende acties.

We willen graag beter samenwerken met de ketenpartners, kunnen jullie daarbij helpen?

Jazeker, wij hebben ruime ervaring met het analyseren en verbeteren van relaties tussen verschillende partijen. Hierbij is te denken aan een startdag met alle ketenpartners binnen het zorg en veiligheidsdomein, individuele gesprekken met alle partijen en het geven van aanbevelingen om de samenwerking te verbeteren.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen doen?

Wij komen zo snel mogelijk terug op je vraag

 

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts