Bernd Jager

Bernd Jager

 • Veiligheidsmanagement
 • Coaching en begeleiding
 • Samenwerking gemeenten en politie
 • Evenementenveiligheid
 • (Complexe) bestuurlijke advisering

Over Bernd Jager

Vertrouwen, verbinden en vernieuwen. Drie kernprincipes die de wijze waarop Bernd zijn werk uitvoert samenvatten. Inmiddels is hij  vijftien jaar werkzaam binnen het OOV-domein, van operationeel, tactisch tot strategisch-bestuurlijk niveau. Bernd is sterk geworteld in de vakinhoud, maar heeft tegelijkertijd oog voor de (bestuurlijke) verhoudingen en de mensen zelf. Hij heeft sterke werkrelaties opgebouwd met tal van burgemeesters en zijn bestuurlijke sensitiviteit heeft hem geholpen om effectief te opereren in diverse en complexe omgevingen.

Een van zijn grootste krachten is het vermogen om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Hij gelooft in duurzame relaties, zowel intern als met ketenpartners, en is een aanjager die mensen weet te enthousiasmeren met humor en werkplezier. Zijn belangrijkste competenties zijn zijn scherpzinnigheid, communicatieve vaardigheden en een analytische geest. 

Wat vind je leuk aan werken bij Scherp?

De mensen, zowel onze eigen collega’s als de opdrachtgevers. De identiteit van Scherp bestaat uit een mengelmoes van adviseurs met uiteenlopende achtergronden en expertises, maar met dezelfde drive: hard en slim werken om Nederland, op welke schaal dan ook, veilig te houden.

Diezelfde drive zie ik bij opdrachtgevers, die met uiteenlopende vraagstukken bij ons aankloppen. Het is een voorrecht om hier mee en voor te mogen werken.

Wat doe je in je vrije tijd voor de maatschappij?

Ik vind het belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. Als vrijwilliger help ik dan ook regelmatig mee bij evenementen of op het stembureau. Mijn ‘vaste’ vrijwilligersfunctie is die van politieagent, inmiddels ook alweer bijna vijftien jaar. Hierbij ben ik gemiddeld één dienst per week werkzaam als agent binnen de basispolitiezorg, onder andere als politiebiker.

Vanaf dag één krijg ik energie van het directe contact met mensen, het oplossen van concrete issues en het gevoel een verschil te maken. Ik vind dit dan ook een belangrijke en zinvolle invulling van mijn vrije tijd. 

Welk onderwerp zou wat jou betreft bij veel organisaties meer aandacht verdienen?

De persoonlijke weerbaarheid van medewerkers. In ons domein spelen zich dagelijks heftige gebeurtenissen af, wordt de problematiek alsmaar complexer en is er sprake van het overvragen van medewerkers.

Ik zie dat dit bij veel organisaties onderschat wordt of dat er te laat interventies, zoals het stellen van prioriteiten en daar ook naar handelen, plaatsvinden. Het is voor mij een persoonlijke drive om juist daarin wel het verschil te maken.  

Werkervaring

Functies en opdrachten

 • Adviseur bij Scherp in veiligheid (2022 - heden)
 • Lid wetenschappelijke begeleidingscommissie bij WODC (2024 - heden)
 • Politievrijwilliger bij politie eenheid Noord-Nederland (2010 - heden)
 • Teamleider veiligheid bij gemeente Noardeast-Fryslân (2019 - 2022)
 • Beleidsadviseur OOV bij diverse gemeenten (2009 - 2019)

Opleidingen

 • MSc Veiligheidszorg, Recht en Bestuur  - Radboud Universiteit, Nijmegen
 • HBO Integrale Veiligheid - NHL, Leeuwarden
 • Politieacademie - Drachten

Een greep uit Bernd's opdrachtgevers bij Scherp

 • Strategisch beleidsadvisering i.c.m. teamopbouwer bij diverse gemeenten
 • Projectleider crisisbeheersing, trainer, oefenleider en evaluator voor diverse (semi)publieke organisaties
 • Projectleider actualisatie calamiteitenplan en leren & ontwikkelen bij een nationale luchthaven
 • Thesisbegeleider HBO Politiekunde bij Politieacademie