Onderzoek en evaluatie

In de wereld van openbare orde en veiligheid is niets belangrijker dan feitelijke en doordachte inzichten. Scherp draagt hieraan bij door het uitvoeren van veiligheidsanalyses, onafhankelijk beleidsonderzoek of evaluaties. Hiermee dragen wij dagelijks bij aan een veiliger Nederland.

  • Uitgebreide veiligheidsanalyses
  • Onafhankelijk beleidsonderzoek
  • Rekenkameronderzoek
  • Evaluaties

Onze dienstverlening

Rekenkameronderzoek

Overweegt de rekenkamer van jouw gemeente een onderzoek naar de doeltreffendheid van het gevoerde beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid in uw gemeente? Of zie je kansen bij het in beeld brengen van de effecten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren of de impact van het beleid op evenementenveiligheid? 

Van ondersteuning bij gegevensverzameling en -analyse tot en met het verzorgen van het gehele rekenkameronderzoek; wij zijn in staat om het volledige traject van een rekenkameronderzoek te verzorgen. Ons team bestaat uit bevlogen hoogopgeleide professionals met uitgebreide ervaring binnen het veiligheidsdomein. Wij staan dan ook klaar om uw commissie te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

Denktank

We vinden het belangrijk om vraagstukken en oplossingen die onze adviseurs in de praktijk tegenkomen te onderbouwen. Dit doen we met de Scherp ‘Denktank’. Deze bestaat uit een diverse groep collega’s met een academische achtergrond. We onderzoeken verschillende actuele kwesties door bijvoorbeeld literatuuronderzoek te doen en in gesprek te gaan met de desbetreffende doelgroep. Daarnaast zoeken we contact met gelieerde onderzoeksinstanties en organiseren we zowel in- als externe kennissessies. 

Evaluatieonderzoek

Is iets goed gegaan óf goed gedaan? Met deze vraag worden onze adviseurs regelmatig op pad gestuurd. Of het nou gaat om de evaluatie van beleid, preventieve maatregelen of een crisisrespons. Wij beschikken over de kennis en ervaring om met een methodische aanpak te zorgen voor objectieve en betrouwbare evaluaties die organisaties helpen om effectiever en veerkrachtiger te worden. We maken hierbij gebruik van de door ons zelf ontwikkelde evaluatieapp.

Hoe wij werken

Naast onze inhoudelijke kennis en expertise kunt u op het gebied van onderzoek en evaluatie de volgende expertise van ons verwachten:

  • Vernieuwende benadering: onze onderzoeksaanpak én -producten zijn innovatief en veelomvattend. Van serious gaming tot interactieve werkveldanalyses. De toe te passen methode en gewenste eindproducten stemmen wij uiteraard met je af.
  • Diepgaande betrokkenheid: wij onderzoeken de vraag achter de vraag en komen samen met jouw tot de kern van het vraagstuk, zowel bij kortdurende als diepteonderzoeken. Daarin streven we naar een nauwe samenwerking met uw commissie.
  • Hoogste deskundigheid: de kwaliteit van ons werk staat voorop om jouw organisatie nauwkeurige en waardevolle inzichten te bieden. We gebruiken heldere taal en onze adviezen kenmerken zich door praktische bruikbaarheid en haalbaarheid.

Veelgestelde vragen

Fleur
Harmen
Richard

Zit jouw vraag er niet tussen?

Welke onderwerpen onderzoeken jullie?

We spelen vaak in op de actualiteit en proberen geluiden uit het werkveld op te vangen. Zo heeft de Denktank in februari 2024 onderzoek gedaan naar explosies in Nederland. Ook zijn we momenteel bezig met een onderzoek naar bijtincidenten. We onderzoeken dus allerlei actuele onderwerpen uit het veiligheidsdomein. Heb jij een idee voor een interessant onderwerp? Laat het ons weten!

Doen jullie zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek?

Onze aanpak focust zich voornamelijk op kwalitatief onderzoek. Zo doen we literatuuronderzoek en nemen we interviews af. Deze data verrijken we door middel van beschrijvende analyses (tabellen, grafieken, etc.). Dit kan bijvoorbeeld goed van pas komen bij het schrijven van een Integraal Veiligheidsplan. Mocht er aanvullend kwantitatief onderzoek nodig zijn om de vraag te beantwoorden, kunnen wij gebruikmaken van externe deskundigheid. We leveren tenslotte maatwerk en overleg is er veel mogelijk. 

Wat is jullie rol in het onderzoek?

Wij leiden het onderzoek niet alleen, maar voeren het onderzoek ook uit. Hier hoort tevens het evalueren bij. We zullen de resultaten altijd terugkoppelen middels bijvoorbeeld een adviesrapport of een presentatie. Dit spreken we van tevoren af en houden hierbij rekening met jouw wensen. 

Wat doen jullie met de onderzoeksresultaten?

Als we onderzoek en evaluatie uitvoeren als opdracht, is dit natuurlijk vertrouwelijk, tenzij de opdrachtgever specifiek aangeeft met de resultaten naar buiten te willen treden. Indien wij intern onderzoek uitvoeren over bijvoorbeeld prominente veiligheidsthema’s dan streven wij er wel naar om deze resultaten openbaar te laten zijn. Op die manier willen wij ons netwerk ook een handreiking doen met onze inzichten.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen doen?

Wij komen zo snel mogelijk terug op je vraag

 

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts