Veiligheidsbeleid

Iedere gemeente is vanuit artikel 38b Politiewet verplicht om minimaal eens per vier jaar lokale beleidsplannen vast te stellen op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de meeste gemeenten krijgt dit vorm aan de hand van een Integraal Veiligheidsplan (IVP) of Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). Met het vaststellen van een IVP geeft de gemeenteraad richting aan en stelt zij kaders voor het lokale veiligheidsbeleid en bepaalt zij de veiligheidsprioriteiten voor de komende vier jaar.

Het opstellen van een goede veiligheidsanalyse en een gedegen integraal veiligheidsplan vraagt om de nodige tijdsinvestering en is gebaat bij specifieke expertise. Hoe kunnen wij jouw organisatie ondersteunen?

  • Volledige ontzorging op het proces rondom het opstellen van nieuw veiligheidsbeleid.
  • Ondersteuning met de (veiligheids)analyse voor het integraal veiligheidsbeleid.
  • Betrekken van raad en college bij het bepalen van prioriteiten en het bijbehorende proces.

Samenwerken is cruciaal

Beleidsmatige prioritering draagt bij aan een effectieve veiligheidsaanpak en zorgt voor het scherp inzetten van capaciteit. Dat geldt voor zowel de gemeente als voor haar ketenpartners. Het veiligheidsbeleid maakt namelijk deel uit van een bredere context in het veiligheidsdomein. Veiligheidsvraagstukken zijn vaak complex en een effectieve aanpak vraagt daarom om een integrale samenwerking tussen gemeente, ketenpartners, ondernemers en inwoners. Het IVP of IVB kan de basis vormen voor samenwerking tussen verschillende partners en actoren op het gebied van veiligheid.

Hoe wij werken

Wij bieden altijd maatwerk, maar kijken wel naar de kaders die VNG voorschrijft in Kernbeleid Veiligheid. Om te komen tot een gedegen veiligheidsbeleid dient er eerst een cijfermatige analyse te worden uitgevoerd op basis van open bronnen en politiedata. Voor een verdere inventarisatie van veiligheidsthema’s gaan wij meestal in gesprek met betrokken ketenpartners en interne afdelingen en inwoners.

Op basis van zowel de cijfermatige analyse als de input uit gesprekken komen we tot onderbouwde veiligheidsprioriteiten. Deze prioriteiten werken we vervolgens uit in een Integraal Veiligheidsplan (IVP) en eventueel een onderliggend uitvoeringsprogramma. In dit beleidsstuk hebben we vaak aandacht voor de achtergrond van de gemeente, de wettelijke kaders, de trends en ontwikkelingen op veiligheidsgebied en de lokale prioriteiten.

Bovenstaande is natuurlijk een indicatie, we gaan graag het gesprek aan waar de specifieke behoefte van jouw gemeente ligt.

Veelgestelde vragen

Harmen
Fleur
Marsha

Zit jouw vraag er niet tussen?

Kunnen jullie ook het uitvoeringsplan voor ons schrijven?

Uiteraard. Wel vinden wij het belangrijk om daarbij te zorgen voor een goede doorvertaling van de prioriteiten. Een integraal veiligheidsplan komt vaak pas echt tot leven door hier concrete en uitvoerbare acties aan te koppelen. Wij kunnen daarom gemeenten ook ondersteunen bij het schrijven van een uitvoeringsplan. Daarbij vinden wij het wel belangrijk dat dit uitvoeringsplan gedragen wordt door de verschillende partners. In dit traject zullen wij daarom, indien nodig, opnieuw de afstemming hiermee zoeken. 

Hebben jullie binnen dit traject ook oog voor de bestuurlijke route en sensitiviteit?

Door middel van onze verschillende opdrachten zijn we goed vertrouwd in het werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. We vinden het belangrijk om ook te zorgen voor draagvlak bij bestuurders. Zeker in het geval van het integraal veiligheidsplan is de gemeenteraad primair verantwoordelijk voor de vaststelling van de veiligheidsprioriteiten. Wij kunnen gemeenten ondersteunen in het organiseren van een raadsavond, het opstellen van raads- en collegevoorstellen en andere zaken die voortkomen uit bestuurlijke processen. 

Hoe laten jullie onze inwoners een rol spelen in het veiligheidsbeleid?

Het veiligheidsbeleid schrijf je altijd voor de inwoner: die is het meest gebaat bij een veilige werk- en leefomgeving. Inwoners betrekken kan op verschillende manieren. Wij gaan graag met inwoners in gesprek, op straat of in de dorpshuizen, om op te halen wat er onder hen leeft. Dit doen we vaak aan de hand van onze “veiligheidsplank”.

Hierop staan twaalf veiligheidsthema’s, waarbij elke inwoner voor zichzelf de belangrijkste veiligheidsthema’s kan kiezen. Daarbij gaan we graag nog het verdiepende gesprek aan. Naast individuele inwoners kunnen wij ook het gesprek aangaan op scholen, verzorgingstehuizen of andere maatschappelijke instellingen. 

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen doen?

Wij komen zo snel mogelijk terug op je vraag

 

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts