Jeugd en Veiligheid

Jeugd en Veiligheid is vaak een prioriteit binnen het veiligheidsbeleid van een gemeente. Veel verschillende afdelingen binnen de gemeente en ketenpartners houden zich bezig met jongeren en de bijbehorende problematiek. Jongeren zijn vaak kwetsbaar voor verschillende risico's, waaronder criminaliteit, verslaving en sociale uitsluiting.

Enerzijds wordt er, voornamelijk door het sociaal domein, ingezet op preventie en eventuele hulpvragen. Anderzijds is de veiligheidsafdeling bezig met het coördineren van de verschillende meldingen jeugdoverlast en regie op bijvoorbeeld de groepsaanpak.

Hoe kunnen we jouw organisatie ontzorgen?

  • Optimaliseren van de ketensamenwerking.
  • Beleidsvorming omtrent jeugd en veiligheid.
  • Ondersteunen van de groepsaanpak.

Raakvlakken met andere veiligheidsthema’s

Het thema jeugd en veiligheid staat niet op zichzelf en heeft duidelijke raakvlakken met andere veiligheidsthema’s. 

Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep die om verschillende redenen (onder andere groepsdruk, het snelle geld) de ondermijnende (drugs)criminaliteit in worden gelokt. Dit wordt ook wel jonge aanwas genoemd. Daarnaast is het toenemende middelengebruik onder de jongeren, de normalisering van drugsgebruik een reden tot zorg voor zowel het sociaal domein met betrekking tot preventie en gezondheidsbeleid als de betrokkenheid bij criminele activiteiten. 

Naast ondermijning is ook digitale veiligheid een thema wat veel invloed heeft op de jongeren. Jongeren zijn namelijk vaker slachtoffer van digitale criminaliteit dan andere leeftijdsgroepen. Daarnaast speelt het dagelijkse leven van jongeren zich veelal online af, wat vraagt om een andere benadering van jeugdgroepen.

Hoe wij werken

Bij Scherp in Veiligheid ligt de focus op het terugdringen van overlast en criminaliteit onder jongeren door een integrale aanpak die is afgestemd op de specifieke behoeften van onze opdrachtgevers.

Wij bieden deskundige ondersteuning, zorg en passende maatregelen om zowel individuele jongeren als jeugdgroepen effectief aan te pakken. Door middel van preventieve en repressieve interventies, nauwe samenwerking met ketenpartners en maatwerkoplossingen, streven wij ernaar de veiligheid en leefbaarheid in gemeenschappen te vergroten en jongeren positieve perspectieven te bieden.

Onze experts helpen je graag

Adviseur Veiligheid
06-10908272
Adviseur Veiligheid
06-59814070
Adviseur Leren en Ontwikkelen
06-59863809
Adviseur Veiligheid en CTER-specialist
06-59831161

Toon mij alle

Experts