Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit, oftewel ondermijning, gaat over de schadelijke effecten die de georganiseerde criminaliteit op de samenleving heeft. In de afgelopen jaren heeft het thema ondermijning steeds meer urgentie gekregen op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. We spreken van ondermijning wanneer er sprake is van verweving tussen de boven- en onderwereld: legale middelen worden gebruikt om op illegale wijze geld te verdienen.

  • Projectleiding
  • Lokale aanpak inrichten
  • Trainingen en bewustwordingssessies

Ondermijning bedreigt onze samenleving van binnenuit

Hoewel ondermijnende criminaliteit niet altijd direct zichtbaar is, zijn de gevolgen ervan wel duidelijk in de samenleving merkbaar. Activiteiten zoals mensenhandel, drugshandel, (PGB en zorg)fraude en afpersing blijven vaak verborgen, maar hebben wel degelijk impact op de maatschappij. Het is een probleem, omdat het de veiligheid en leefbaarheid, de economie en het gezag van de overheid aantast. De impact ervan is aanzienlijk; het verstoort de harmonie in de samenleving en ondermijnt de rechtsstaat.

Een belangrijke pijler in de strijd tegen ondermijning is daarom ook de weerbaarheid van het openbaar bestuur. Het is van groot belang dat de overheid niet ongewild en/of ongemerkt het investeren van crimineel geld faciliteert. De bestrijding van ondermijning zal in de komende jaren alleen maar aan belang winnen. Daar dragen wij als Scherp graag ons steentje aan bij.

Accepteer marketingcookies om de video te bekijken

Onze aanpak

Scherp in Veiligheid biedt gespecialiseerde ondersteuning om organisaties te beschermen tegen ondermijnende activiteiten. Wij begrijpen de complexiteit van de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en bieden oplossingen op maat om deze te bestrijden. Onze diensten omvatten onder andere:

  • Projectleiding op het gebied van ondermijning;
  • Trainingen en bewustwordingssessies;
  • Advisering over wet- en regelgeving, zoals de Wet Bibob, de Wet Damocles, etc.;
  • Advisering over de aanpak van fenomenen, zoals PGB- en zorgfraude;
  • Advisering over de aanpak van branches, zoals zeehavens, buitengebied, etc.

Elke organisatie heeft unieke uitdagingen en behoeften als het gaat om de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Scherp in Veiligheid gelooft in maatwerk en werkt nauw samen met jouw organisatie om oplossingen te bieden die aansluiten bij jouw specifieke situatie en doelstellingen.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe Scherp in Veiligheid jouw organisatie kan ondersteunen in de aanpak tegen ondermijning.

Veelgestelde vragen

Jelle
Marsha
Harmen

Zit je vraag er niet tussen?

Wat houdt dat in, projectleiding door Scherp?

We geloven in maatwerk. Zeker in het geval van complexe materie als de aanpak van ondermijning. Onze ondersteuning richt zich primair op het ontzorgen van onze opdrachtgevers. De ene keer is tijdelijke extra ondersteuning op een inhoudelijk onderwerp nodig, de andere keer gaat het om het inrichten van een team of werkproces, of een combinatie daarvan.

Door onze ondersteuning aan te bieden in de vorm van een project is het altijd mogelijk om vooraf heldere doelen te stellen. De opdrachtgever kan sturen op het resultaat en er is altijd sprake van een duidelijk begin en einde van de opdracht.

Wat kan Scherp bieden op het gebied van trainingen?

Ondermijning is een breed begrip en kent vele verschijningsvormen. De aanpak vergt intensieve samenwerking tussen veel verschillende partijen. Wij helpen opdrachtgevers bij het leren kennen van dat netwerk en de verantwoordelijkheden die een ieder heeft binnen dat netwerk.

Daarnaast helpen we ook bij het vergroten van het bewustzijn en het leren herkennen van signalen van ondermijning. Dat kan door het organiseren van bijeenkomsten, maar ook door het inzetten van serious gaming of virtual reality.

Training Ondermijning en Weerbaarheid

Hoe gaat Scherp om met vertrouwelijkheid?

In de opdrachten die we uitvoeren voldoen we in ieder geval aan de minimale eisen, zoals het kunnen overleggen van een VOG-P. Daarnaast maken we vooraf heldere afspraken met de opdrachtgever over hoe we omgaan met vertrouwelijkheid.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen doen?

Wij komen zo snel mogelijk terug op je vraag

 

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts