Advisering evenementen

Onze adviseurs geven advies op aanvragen voor evenementenvergunningen. Daarbij voeren we verschillende taken en verantwoordelijkheden uit om ervoor te zorgen dat het evenement veilig en ordelijk verloopt. Dit doen wij als adviseur openbare orde en veiligheid bij een gemeente. Of als adviseur bij een van de hulpdiensten.

  • We leveren advies op maat.
  • We bereiden ons voor met realistische scenario's.
  • We werken samen met jouw stakeholders.

Ons advies is maatwerk

Bij het adviseren over evenementen hanteren wij een zorgvuldige aanpak. Ten eerste houden we altijd rekening met de relevante wet- en regelgeving. Het is belangrijk dat alle activiteiten binnen de wettelijke kaders plaatsvinden.

Daarnaast kijken we naar de specifieke context van het evenement. Elk evenement is namelijk uniek en vereist een eigen benadering. Vervolgens identificeren en minimaliseren we mogelijke risico's. We analyseren welke gevaren er kunnen optreden en nemen passende maatregelen om de veiligheid te waarborgen. Hierbij houden we rekening met realistische scenario's, zodat we goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten.

Tot slot leveren wij advies op maat, afgestemd op de aard en omvang van het evenement. We luisteren naar de wensen en behoeften van de organisatoren en stellen een plan op dat hier perfect bij aansluit. Op deze manier kunnen we een optimale begeleiding bieden en het evenement tot een succes maken.

Onze werkwijze

Hoewel ieder evenement van ons een maatwerkbehandeling krijgt, werken we meestal in dezelfde volgorde. Voorafgaand aan een evenement nemen we deze stappen: 

  • Analyse van de aanvraag. Daarbij beoordelen we de aanvraag en maken we een risicoanalyse. 
  • Advies op basis van regelgeving. De wet- en regelgeving wordt toegepast. Eventuele voorschriften worden opgesteld om de veiligheid te waarborgen. 
  • Samenwerking met stakeholders. We sluiten, indien nodig, aan bij vooroverleggen en multidisciplinaire overleggen. In overleg met de hulpdiensten maken we operationele voorbereidingsplannen. 
  • Gesprekken met de organisatie en indien nodig bestuurder.
  • Controle en monitoring. We zijn aanwezig op evenementen om te schouwen. Daarnaast houden we toezicht op risicovolle evenementen. 
  • Evaluatie en feedback. Het evalueren van een evenement en de voorbereiding daarop. En geven advies voor toekomstige evenementen. 

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorgen wij als adviseur ervoor dat evenementen veilig en ordelijk verlopen. Daarbij worden de risico's voor bezoekers, deelnemers en de omgeving tot een minimum beperkt.

Veelgestelde vragen

Hendrik Av
Harmen
Walter

Zit jouw vraag er niet tussen?

Zijn jullie detacheerders?

Nee. Wij zijn een adviesbureau. Wij helpen organisaties met het oplossen van specifieke problemen, het verbeteren van processen of het implementeren van veranderingen. Dit kan zowel intern als extern gebeuren. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies, doen aanbevelingen en kunnen ondersteuning bieden bij de implementatie van voorgestelde oplossingen. 

Wat doen jullie adviseurs evenementen?

Onze ervaren adviseurs beoordelen de aanvraag op de relevante stukken, openbare orde en veiligheid. Daarbij houden wij onze scherpte op de bedoeling van het evenement, de adviestermijnen, wet- en regelgeving, belangenafweging en indien nodig bestuurlijk informeren.

Zijn jullie ook aanwezig tijdens evenementen?

Bij bepaalde evenementen zijn we aanwezig. Dit zijn voornamelijk de hoog-risico evenementen. Daarbij houden we toezicht tijdens het evenement. Om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt en om snel te kunnen reageren op eventuele incidenten.  Meer informatie lees je op Veiligheidsteam. Maar we vinden het ook van belang om de evenementen te bezoeken. Hierdoor zie wat er is verleend en of het werkt.

Ik heb een snelle adviesvraag. Waar moet ik heen bellen?

We kunnen ons goed voorstellen dat er situaties zijn waarbij je snel in contact wil komen met een van onze adviseurs. In dat geval kun je ons bereiken via telefoonnummer 085 106 13 57 en per mail op info@scherpinveiligheid.nl. Wij zorgen ervoor dat de juiste expert zo snel mogelijk contact met je opneemt.

Benieuwd naar wat wij voor je kunnen doen?

Wij komen zo snel mogelijk terug op je vraag

 

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts