Bevolkingszorg

Een brand in een appartementencomplex, een treinongeval, een gasexplosie in een woning: allemaal incidenten die kunnen gebeuren in een gemeente. Naast de brandweer, de politie en de GHOR heeft ook bevolkingszorg dan een taak. Tijdens calamiteiten komen medewerkers van de gemeente in actie om bijvoorbeeld inwoners op te vangen, crisiscommunicatie te verzorgen en slachtoffers en schade te registreren. Wij helpen gemeenten voorbereid te zijn op rampen en crises.

 • We spelen altijd in op actualiteiten.
 • Onze opleidingen sluiten aan bij landelijke norm voor examinering (NIPV)

Wat houdt bevolkingszorg precies in?

Bevolkingszorg is de verzamelnaam van taken die gemeenten uitvoeren bij de bestrijding van rampen en crises. Bevolkingszorg omvat de organisatie en maatregelen die worden genomen om mensen, milieu, en zaken te beschermen, te ondersteunen en te voorzien van hulp en diensten tijdens rampen of crises. Het doel is om de impact van incidenten, rampen en crises  op de bevolking zo klein mogelijk te houden en om snel en efficiënt hulp te bieden.  

Verschillen per veiligheidsregio
De organisatie van bevolkingszorg verschilt per veiligheidsregio, maar op hoofdlijnen worden dezelfde processen uitgevoerd. De organisatie van bevolkingszorg kan verschillen op basis van het risicoprofiel in de regio, lokale keuzes van een afzonderlijke gemeente en de in de regio gemaakte keuzes rondom de samenwerking in de regio. Scherp in Veiligheid biedt maatwerk, juist omdat deze verschillen er zijn.

Samenwerken met andere organisaties
Binnen bevolkingszorg is samenwerking in een netwerkorganisatie essentieel bij de voorbereiding, aanpak en nazorg van een incident, ramp of crisis. Dit netwerk bestaat uit onder andere gemeenten, hulpdiensten, maar ook vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. De netwerkorganisatie draait om gezamenlijke verantwoordelijkheid en gedeelde besluitvorming. Het is belangrijk dat de partners informatie uitwisselen, samenwerken en hun acties coördineren. Door samen te werken en kennis en middelen te bundelen, kunnen zij snel en effectief reageren op noodsituaties. 

Dit doet Scherp op het gebied van bevolkingszorg

Scherp in Veiligheid zet zich met name in voor gemeenten en veiligheidsregio’s die opgeleid, getraind en geoefend willen worden om accuraat op te treden tijdens een ramp of crisis. Dit doen we door middel van ondersteuning, advisering en onze Scherp Academy, waar we opleidings- en trainingsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren. 

 • Ondersteuning
  Bij ondersteuning wordt een van onze adviseurs voor een bepaalde periode ingezet bij een opdrachtgever. Wij zijn inzetbaar als beleidsadviseur, project- of programmamanager, trainer voor Leren en Ontwikkelen (opleiden, trainen en oefenen), maar ook in (interim) managementfuncties of als kwartiermaker.

 • Advisering
  Wij adviseren over verschillende beleids- en organisatievraagstukken die gerelateerd zijn aan bevolkingszorg voor, tijdens en na een incident, ramp of crisis. Daarnaast kunnen we tijdens een ramp of crisis het team bevolkingszorg ondersteunen. Bijvoorbeeld door het leveren van inhoudelijke expertise,een crisismanager die het besluitvormingsproces begeleidt, of het begeleiden van de nafase.

 • Leren en ontwikkelen
  De Scherp Academy helpt onze partners met leren en ontwikkelen op het gebied van bevolkingszorg. Hiertoe behoort het ontwikkelen en uitvoeren van opleidings- en trainingsprogramma’s, maar ook het waarnemen of coachen van operationele professionals en teams. Ook evalueren we incidenten waarbij bevolkingszorg een rol heeft en begeleiden we leer- en intervisiesessies. 

Walter Janssen - onze specialist bevolkingszorg

Walter is binnen Scherp in Veiligheid dé specialist op het gebied van bevolkingszorg. Van bode tot burgemeester verzorgt hij opleidingen, training en oefeningen. Daarbij zorgt hij altijd voor een mix van actualiteit, persoonlijke ervaring en gezond verstand. 

Ik geloof dat de soms pragmatische leerstof beter beklijft met een lach en een traan. Daarom maak ik altijd gebruik van recente waargebeurde voorbeelden gegoten in werkvormen en casuïstiek. 

Walter verzorgt de volgende opleidingen:

 • Officier van Dienst Bevolkingszorg
 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg
 • Hoofd Taakorganisatie Publieke Zorg
 • Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg
 • Hoofd Taakorganisatie Ondersteuning
 • Hoofd Taakorganisatie Preparatie Nafase
 • Voorzitter team Bevolkingszorg
 • Informatiecoördinator Bevolkingszorg
 • Verslaglegger
 • Bordschrijver

Wil je meer weten over deze opleidingen of ben je benieuwd hoe we jouw organisatie nog beter kunnen maken? Neem dan contact op met Walter via 06 45 62 39 73 of stuur een e-mail naar info@scherpinveiligheid.nl.

Veelgestelde vragen

Walter
Marsha
Jelle

Zit jouw vraag er niet tussen?

Hoe kan Scherp ons helpen voorbereiden op rampen en crises?

Wij bieden op maat gemaakte oplossingen die variëren van beleidsadvies en training tot het uitvoeren van realistische oefeningen. Onze deskundigen helpen bij het ontwikkelen en implementeren van noodplannen en bieden ondersteuning tijdens crisissituaties.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de oplossingen aansluiten bij onze specifieke behoeften?

We beginnen met een grondige analyse van uw specifieke risico’s en behoeften. Op basis van deze analyse ontwikkelen we op maat gemaakte plannen en strategieën, rekening houdend met de unieke omstandigheden van uw gemeente of regio.

Wat gebeurt er na de implementatie?

Onze betrokkenheid eindigt niet na de implementatie. We bieden blijvende ondersteuning en evalueren incidenten en oefeningen om continue optimalisatie van de processen te garanderen. Onze relaties met opdrachtgevers zijn duurzaam en gebaseerd op vertrouwen.

Onze experts helpen je graag

Toon mij alle

Experts