Terug naar het blog overzicht

Een bijdrage van: Rolie Tromp.

Toegevoegd op: 22-09-2020 12:17.

Reacties: 0

Brede welvaart

Waarom zijn bijvoorbeeld de GGD’en en veiligheidsregio’s soms bestuurlijk en organisatorisch gescheiden? En is de huidige indeling een logische?
‘De OOV-portefeuille (Openbare Orde en Veiligheid) bestaat al langere tijd niet meer alleen uit klassieke handhaving van de openbare orde en crisisbeheersing. Zorg, leefbaarheid, veiligheid en de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit zijn inmiddels zwaarwegende en tijdrovende onderdelen.’
Brede welvaart; de som der delen maakt het succes voor Nederland.


Ook reageren op deze post?

Login met je linkedIn account