• Ondermijning
  • Onderwijs

Veiligheid in het MBO: De hele samenleving tussen 4 muren

Erik Baas, Adviseur Veiligheid
MBO Foto
Foto ter illustratie - AI gegenereerd

De dienstverlening van Scherp past goed bij de uitdagingen van het onderwijs. Openbare orde en crisisbeheersing zijn namelijk ook belangrijke thema’s op scholen. Met onze kennis van het veiligheidsdomein helpen we scholen bij het op orde brengen van hun veiligheidsbeleid of crisisorganisatie. Collega Erik Baas legt uit wat we recent deden voor een grote ROC en wat we wellicht voor u kunnen betekenen.

Alles wat in de samenleving risico's vormt

De afgelopen maanden heb ik mij namens Scherp bij een grote ROC in Overijssel bezighouden met het op orde brengen van de crisisorganisatie. Dat gaat over de vraag in hoeverre het ROC is voorbereid op een mogelijke crisis, zoals geweldsincidenten als gevolg van radicalisering, ordeverstoringen of een grote brand.

Bij Scherp beschikken we over ruime kennis en ervaring op dit gebied en het is dan ook bijzonder leuk dat we met deze opdracht onze horizon kunnen verbreden naar het onderwijsveld. Tegelijkertijd hebben wij kennis van het hele netwerk rond veiligheid en crisismanagement, dat helpt bij het goed voorbereid zijn. Het project is onlangs afgerond en we hopen in de toekomst zeker vaker ons steentje bij te kunnen dragen aan veiligheid in het onderwijs.

Wat ik met deze mooie opdracht vooral heb geleerd is dat het MBO een afspiegeling vormt van de samenleving, met alle uitdagingen op het gebied van veiligheid van dien. Of het nu gaat om fenomenen van ondermijning (zoals drugshandel, uitbuiting, fraude of witwassen), of casuïstiek rond het thema zorg en veiligheid: alles wat in de samenleving een mogelijk risico vormt, is dat ook op het MBO. Dat maakt het MBO, in mijn ogen, niet alleen een dynamische en uitdagende (werk)omgeving, maar ook een interessante opdrachtgever.

Wet veiligheid op school

Meer over veiligheid op scholen

Erik Baas

Adviseur Veiligheid

06-10908272

Of het nu gaat om ondermijning, of casuïstiek rond het thema zorg en veiligheid: alles wat in de samenleving een mogelijk risico vormt, is dat ook op het MBO.

Samenwerking is de sleutel

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school zelf. Studenten en medewerkers dragen ook afzonderlijk een belangrijke verantwoordelijkheid. Studenten moeten zich houden aan de schoolregels en respectvol omgaan met elkaar en de omgeving. Medewerkers moeten alert zijn op onveilige situaties en deze melden.

Hoewel de school in brede zin binnen de muren en direct daar omheen verantwoordelijk is voor de veiligheid, is die verantwoordelijkheid wel breder dan dat. Studenten, personeel en bezoekers hebben ook impact op de omgeving en de omgeving heeft ook impact op de school. Veiligheid buiten de school is een verantwoordelijkheid voor de overheid en daarom is samenwerking daarmee ook van groot belang. Denk daarbij aan gemeenten, politie, brandweer, etc.

Door als scholen actief samen te werken met al deze partijen is niet alleen de veiligheid op school geholpen, maar zeker ook de veiligheid daarbuiten. De school is niet voor niks een afspiegeling van de samenleving. Een veilige leer- en werkomgeving is dus een brede verantwoordelijkheid.

Wat Scherp in Veiligheid kan betekenen

Vanwege onze brede kennis van het veiligheidsdomein en het netwerk, kan Scherp ondersteunen bij het op orde brengen van veiligheid op scholen. Dat kan, zoals in dit voorbeeld, door het organiseren van crisismanagement, maar ook door ondersteuning te bieden bij het op orde brengen van de organisatie of het schrijven van algemeen of juist specifiek beleid, zoals handhavingsplannen, crisismanagementplannen of evenementenbeleid. Ook als het gaat om het beeld in brengen van het netwerk en het initiëren of versterken van de samenwerking tussen verschillende partijen kan Scherp een rol spelen.

Onlangs zijn we door een schoolvereniging voor primair en voortgezet onderwijs gevraagd om een escalatieprotocol te schrijven voor het geval er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door ouders van leerlingen. Onze brede expertise helpt om het probleem objectief te benaderen en tot een gerichte (maatwerk)oplossing te komen. 

Benieuwd wat Scherp in Veiligheid voor jouw organisatie kan betekenen? Bel of mail me dan gerust via erik@scherpinveiligheid.nl of telefoonnummer06 10 90 82 72. Een mail sturen naar een van mijn collega's mag natuurlijk ook, liefst via een e-mail aan info@scherpinveiligheid.nl.