Werkt sinds januari 2010 bij Scherp in Veiligheid en is mede-eigenaar.

Wat was de reden om Scherp in Veiligheid op te richten?

“Je zag dat de vraag naar adviseurs op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing enorm toenam. Het was ook de tijd dat de Veiligheidsregio’s en gemeenten een kwaliteitsslag maakten. Op dat moment werkte ik als veiligheidsadviseur bij een gemeente, waar ik veel kennis opdeed. Ik wilde die kennis heel graag overdragen, maar ook ophalen bij andere organisaties om vervolgens met Scherp in Veiligheid ermee aan de slag te gaan.”

Je hebt weleens gezegd dat veiligheid een containerbegrip is. Wat bedoel je daarmee en wat betekent zo’n uitspraak voor Scherp in Veiligheid?

“Alles wat we doen, raakt aan veiligheid. Als je je onveilig voelt, moet het opgelost worden. Dat is heel breed. Juist dan is het heel belangrijk dat je weet waar je van bent en waar niet. Scherp in Veiligheid houdt zich beleidsmatig bezig met de openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en bijzondere wetten. Daar zetten wij ons voor in met onze kennis en vaardigheden. Dat doen we vooral voor (overheids)partijen met een publieke taak. Gemeenten, veiligheidsregio's, waterschappen, ziekenhuizen, zorginstellingen en de energie- en drinkwatersector.”

Wat is jouw meerwaarde voor Scherp in Veiligheid?

“De meerwaarde van Scherp in Veiligheid is dat we ons werk doen. Dat klinkt simpel, maar dat is het blijkbaar niet altijd. We krijgen weleens te horen van een klant: ‘Jullie leveren ook echt wat wij vroegen.’ Dat vind ik ook heel belangrijk: doen wat de klant vraagt.”

“Dat is meteen ook mijn meerwaarde. Wat je vraagt kun je in principe krijgen. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan en ben ik een betrouwbare en onafhankelijke adviseur. Daarbij adviseer ik voornamelijk bestuurlijk in plaats van alleen maar op de inhoud. Dat wordt vaak ook gevraagd. De rol van sparringpartner, inhoudsdeskundige en tegenspreker past mij wel.”

Hoe zie je Scherp in Veiligheid tussen nu en vijf jaar? Welke ontwikkelingen kun je schetsen?

“De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid gaan heel hard. Er komt steeds meer af op de bestuurders. Bijvoorbeeld de ondermijnende criminaliteit, waar gemeenten mee te maken hebben. Verder is de verminderde zorg een veiligheidsvraagstuk geworden. Mensen wonen langer thuis en kunnen daardoor ook sneller in de knel komen. Ook komt er steeds nieuwe wetgeving en zijn er veranderingen in de APV of de Drank- en Horecawet. Wat betekent dat allemaal?”

“Als Scherp in Veiligheid gaan we mee in die ontwikkelingen. Wat we nastreven is dat we straks top of mind zijn. Als er een bepaald veiligheidsvraagstuk speelt, willen wij bij de beste vijf partijen zitten. Dat hoeft wat mij betreft niet van vandaag op morgen, maar we werken er wel naar toe. Door langzaam door te gaan met bouwen, kwalitatief goed werk te blijven leveren en dat klanten ons blijven zien als betrouwbare veiligheidspartner.”