Rianne Rodenburg

Rianne Rodenburg-Bonder

 • Evenementen
 • Procesoptimalisatie en -regie
 • (Her)ontwikkeling beleid
 • Doorleefsessies
 • Ontwikkeling formats
 • Bestuurlijke advisering

Over Rianne Rodenburg-Bonder

Klein van stuk en groot in daden. Rianne is een enthousiasteling die graag haar kennis wil delen met anderen. Een blijvende herinnering, verandering en oplossing wil achterlaten in een team of zelfs in een organisatie. Zij is altijd benieuwd naar waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En dan vervolgens kunnen adviseren en meewerken aan benodigde veranderingen. Daarbij houdt zij rekening met de verschillende belangen. En informeert zij haar opdrachtgever en betrokken medewerkers en andere belanghebbenden. Ze stelt kritische vragen en krijgt een allergische reactie van de zin “zo doen we het altijd al”. 

Inmiddels werkt zij al 20 jaar in de evenementen en wat is dat een fantastische branche. Geen dag is hetzelfde. Inmiddels is haar kennis en ervaring uitgebreid ook naar processen. En zoekt zij naar raakvlakken tussen evenementen, processen en andere vakgebieden zoals crisisbeheersing en cyber. 

Waar ben jij goed in?

Ik kom binnen in een organisatie en zie snel het probleem. En dat is vaak breder, groter dan de opdrachtgever denkt. Ik zie raakvlakken met andere beleidsstukken, teams, processen. Als ik iets aanpas, dan zijn er vaak ook veranderingen nodig op andere vlakken. Ik breng dit gemakkelijk onder woorden, communiceer op verschillende lagen en voel vaak naadloos aan of het bestuurlijk of juridisch ‘gedoe’ kan opleveren. Het schrijven van memo’s, beleidsstukken, antwoorden op raadsvragen en persvragen, besluiten gaat mij goed af. En daarbij herken je mijn stijl aan het visuele. Ik werk graag in Canva, zodat het er ook nog eens goed uitziet. 

Welk onderwerp zou wat jou betreft bij veel organisaties meer aandacht verdienen?

Eigenlijk zijn dat twee onderwerpen: 

 1. Kennisniveau op niveau houden en een werkgever die daar tijd voor vrijmaakt. Werkdruk wordt ervaren en alles is prioriteit. Daardoor kunnen medewerkers ervaren dat ze geen tijd hebben om bijvoorbeeld trainingen te volgen of naar seminars te gaan. 

 2. Zet mensen in hun op talenten. Nog steeds wordt er gekeken naar functietitel X en daar hoort takenpakket Y bij. En heb je bijvoorbeeld geen 5 jaar werkervaring? Dan hoor je niet op de functie thuis. Terwijl als je als team nadenkt over wat hebben wij nodig en welke competenties en talenten horen daarbij? En op basis daarvan schrijf je de vacature en het medewerkersprofiel.

Wat doe je nog meer voor de maatschappij?

Ik zet mij op verschillende manieren in en allemaal met een eigen reden:

 • Sinds 2013 organiseer ik samen met een aantal anderen de Monnikenloop op Schiermonnikoog. Op deze manier krijgt ‘Schier’ in de week van het evenement een enorme aanwas aan toeristen. Een mooie start van het toeristenseizoen. Pluspunt is dat we jaarlijks zo’n 1800 mensen aan het bewegen krijgen/houden.
 • Sinds 2022 ben ik Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Leeuwarden. Onder het motto “het is jullie verhaal dat ik mag vertellen” lever ik een bijdrage aan een van de mooiste dagen uit iemands leven. Die lach op mensen hun gezicht en met soms een traan is goud waard. 
  Inzet voor de Voedselbank Leeuwarden en Stichting Present Leeuwarden. Ik weet hoe het is om op te groeien met weinig tot geen middelen. En daarom hoe ontzettend welkom donaties zijn. Ik heb het goed en deel dit graag met anderen die het minder goed hebben.
 • Inzet voor de Voedselbank Leeuwarden en doneer jaarlijks aan Stichting Present Leeuwarden. Ik weet hoe het is om op te groeien met weinig tot geen middelen. En daarom hoe ontzettend welkom donaties zijn. Ik heb het goed en deel dit graag met anderen die het minder goed hebben. 
 • Inzet voor leesbare taal op B1-niveau. Collega’s en vrienden weten dat ik heldere taal belangrijk vind. Daarom verander ik gevraagd en ongevraagd vaak teksten. Bij elke opdracht waar ik kom, voer ik dit door. Dit allemaal omdat mijn vader een verstandelijke beperking had en communicatie vanuit gemeente vaak op C1-niveau is. 

Werkervaring

Opdrachtgevers vanuit Scherp

 • SPOT Groningen: 
 • Projectleider Crisis Management Plan voor Evenementen 
 • Het organiseren en leiden van een doorleefsessie voor de floormanagers, productieleiders, huismeesters en locatieverantwoordelijken. 
 • Pieter Spoelstra Producties:
 • Het organiseren en leiden van een doorleefsessie voor de organisatoren van de evenementen binnenstad tijdens Koningsnacht en -dag
 • Schrijven van het operationeel voorbereidingsplan van het Veiligheidsteam van de gemeente Groningen
 • Schrijven van het draaiboek inclusief veiligheidsplan van de Ellebogenbuurt voor Koningsnacht en -dag Groningen. 
 • Procescoördinator in het Veiligheidsteam van Koningsnacht en -dag Groningen. 
 • Gemeente Coevorden:
 • vergunningverlener APV/Bijzondere Wetten 
 • Doorontwikkeling team op gebied APV en Bijzondere Wetten
 • Gemeente Harlingen:
 • Projectleider Uitvoeringsbeleid evenementen Harlingen
 • Procesregisseur en -adviseur APV en Bijzondere Wetten
 • Coachen van vergunningverlener APV/Bijzondere Wetten
 • Gemeente Zwartewaterland:
 • Schrijven van het draaiboek voor Hassailt
 • Gemeente Westerkwartier
 • Projectleider professionaliseren evenementenproces
 • Procesregie en vergunningverlening van Pinksterfeesten Leek
 • Gemeente Leeuwarden:
 • Inrichten van alle APV en Bijzondere Wetten in de applicatie Centric Leefomgeving
 • VVV Waterland van Friesland
 • Training voor evenementenorganisatoren
 • Toerisme Alliantie Friesland
 • Projectleider ‘Onderzoek naar de Friese evenementensector’

Relevante opleidingen

 • Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen met als specialisatie in Eventmanagement
 • Green Belt in Lean Management