Rolie Tromp
Rolie Tromp

Werkt sinds januari 2010 bij Scherp in Veiligheid en is mede-eigenaar.

Wat was toen de reden om Scherp in Veiligheid op te richten?

“Je zag dat de vraag naar adviseurs op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing enorm toenam. Het was ook de tijd dat de Veiligheidsregio’s en gemeenten een kwaliteitsslag maakten. Op dat moment werkte ik als veiligheidsadviseur bij een gemeente, waar ik veel kennis opdeed. Ik wilde die kennis heel graag overdragen, maar ook ophalen bij andere organisaties om vervolgens met Scherp in Veiligheid ermee aan de slag te gaan.”

Je hebt weleens gezegd dat veiligheid een containerbegrip is. Wat bedoel je daarmee en wat betekent zo’n uitspraak voor Scherp in Veiligheid?

“Alles wat we doen, raakt aan veiligheid. Als je je onveilig voelt, moet het opgelost worden. Dat is heel breed. Juist dan is het heel belangrijk dat je weet waar je van bent en waar niet. Scherp in Veiligheid houdt zich beleidsmatig bezig met de openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en bijzondere wetten. Daar zetten wij ons voor in met onze kennis en vaardigheden. Dat doen we vooral voor (overheids)partijen met een publieke taak. Gemeenten, veiligheidsregio's, waterschappen, ziekenhuizen, zorginstellingen en de energie- en drinkwatersector.”

Wat is jouw meerwaarde voor Scherp in Veiligheid?

“De meerwaarde van Scherp in Veiligheid is dat we ons werk doen. Dat klinkt simpel, maar dat is het blijkbaar niet altijd. We krijgen weleens te horen van een klant: ‘Jullie leveren ook echt wat wij vroegen.’ Dat vind ik ook heel belangrijk: doen wat de klant vraagt.”

“Dat is meteen ook mijn meerwaarde. Wat je vraagt kun je in principe krijgen. Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan en ben ik een stevige en onafhankelijke adviseur. Daarbij adviseer ik voornamelijk bestuurlijk in plaats van alleen maar op de inhoud. Dat wordt vaak ook gevraagd. De rol van sparringpartner, inhoudsdeskundige en tegenspreker, past mij wel.”

Hoe zie je Scherp in Veiligheid tussen nu en vijf jaar? Welke ontwikkelingen kun je schetsen?

“De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid gaan heel hard. Er komt steeds meer af op de bestuurders. Bijvoorbeeld de ondermijnende criminaliteit, waar gemeenten mee te maken hebben. Verder is de verminderde zorg een veiligheidsvraagstuk geworden. Mensen wonen langer thuis en kunnen daardoor ook sneller in de knel komen. Ook komt er steeds nieuwe wetgeving en zijn er veranderingen in de APV of de Drank- en Horecawet. Wat betekent dat allemaal?”

“Als Scherp in Veiligheid gaan we mee in die ontwikkelingen. Wat we nastreven is dat we straks top of mind zijn. Als er een bepaald veiligheidsvraagstuk speelt, willen wij bij de beste vijf partijen zitten. Dat hoeft wat mij betreft niet van vandaag op morgen, maar we werken er wel naar toe. Door langzaam door te gaan met bouwen, kwalitatief goed werk te blijven leveren en dat klanten ons blijven zien als betrouwbare veiligheidspartner.”

Richard Kamphuis
Richard Kamphuis

Werkt sinds augustus 2018 bij Scherp in Veiligheid en is mede-eigenaar.

Wat zie jij als pluspunten van je werk?

“Wat ik zo mooi vind aan mijn werk, is dat ik met Scherp in Veiligheid kan bijdragen aan het veiliger maken van Nederland. Dat we landelijk werken, biedt ook veel voordelen. De ervaring die wij bij de ene organisatie opdoen, kunnen we bij de andere opdrachtgever vaak toepassen. Daardoor zijn we goed in staat om met de laatste inzichten te helpen of te bemiddelen als het gaat om een veiligheidsvraagstuk.”

“Neem het aardbevingsdossier in Groningen. Er is een grote oefening geweest en we zijn gevraagd voor de evaluatie. Met mijn ervaring op het gebied van crisisbeheersing, kan ik daar vrij in adviseren en samen met anderen de veiligheid centraal stellen.”

Waarin is Scherp in Veiligheid sterk?

“We hebben met zijn vieren een nuchtere kijk op veiligheid. We leveren ook wat de klant vraagt en gaan daarin net wat verder. Daarmee bedoel ik dat we de klant zelf ook laten meedenken over wat hij kan doen aan het oplossen van een veiligheidsvraagstuk. Soms kan het helpen als we dat samen op een andere manier doen. Bijvoorbeeld door meer te kijken naar welke gevolgen heeft een bepaald incident nu op de organisatie? Je kijkt dan minder naar het incident zelf en wat er gebeurd is. Samen met de klant werken we op die manier van achteren naar voren. Ik vind dat proactief, creatief en sterk.”

“Verder hebben wij kennis van veiligheidszaken en bieden wij oplossingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, incidentmanagement en crisisbeheersing. Wat ons daarin sterk maakt is onze ervaring met gemeenten (lokaal) en veiligheidsregio’s (regionaal), die veel met elkaar te maken hebben. We zijn breed inzetbaar en in staat om snel in te spelen op uiteenlopende vraagstukken.”

Wat is jouw meerwaarde voor je collega’s en de klanten?

“Ik begin toch met het team. Scherp in Veiligheid is een professionele club en we vormen een goede mix. Wij weten waar we het over hebben. Ik heb veel ervaring, in leidinggeven, maar ook als het gaat om incidentmanagement. Daardoor kan ik theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Eigenschappen als creatief, inspirerend en onorthodox passen bij mij. Ik wil graag vernieuwend bezig zijn. Op zoek naar dat net ietsje anders. Geef mij maar een wit papier waar niets opstaat en dan ga ik aan de slag.”

Erik Baas
Erik Baas

Werkt sinds november 2018 bij Scherp in Veiligheid.

We kennen allemaal OTO, oftewel opleiden, trainen en oefenen. Is daarin sprake van een accentverschuiving?

“Ja, het oefenen op taak en inhoud verschuift steeds meer naar de context van een incident. Het gaat veel meer om de vraag van wat is er aan de hand, waarom zit ik hier en wat is mijn rol? Het waarom wordt steeds belangrijker, net als het gebruik van ervaring en gezond verstand. Eerder werd veel bepaald door de GRIP-structuur. Het proces richt zich nu meer op de context van een incident.”

Wat is jouw meerwaarde voor Scherp in Veiligheid?

“Ik was adviseur openbare orde en veiligheid en adviseerde de burgemeester. Zo was ik betrokken bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Inmiddels heb ik de nodige ervaring met crisisbeheersing en het trainen van bepaalde groepen. Tijdens dat trainen ben ik wat minder van de droge inhoud, maar juist meer van de praktijk.”

“Ik bouw daarbij graag een goede band op met mensen en dat helpt mij ook om zaken voor elkaar te krijgen. Dus samen doelen nastreven op basis van draagvlak. En ik ben een echte netwerker, breed inzetbaar en vind goed relatiebeheer erg belangrijk. Op die manier ben ik van toegevoegde waarde voor Scherp in Veiligheid.”

Wat kun je zeggen over de onderlinge werkverdeling?

“Bij Scherp in Veiligheid hebben we veel kennis op het gebied van veiligheid. We kijken naar de beschikbare capaciteit en wie het meest geschikt is voor een opdracht. We doen onder andere aan detachering. Zo ben ik voor een langere periode werkzaam bij een opdrachtgever. Soms heb je dan meerdere rollen tijdens zo’n traject. Adviseur, maar ook een coachende rol en af en toe ben je echt een manusje van alles. Daarnaast heb je natuurlijk ook losse opdrachten, zoals het geven van trainingen. Ook dan kijken we goed naar wie dat het beste kan doen.

Waarom zou een klant moeten kiezen voor Scherp in Veiligheid?

“We zijn gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Er zijn heel veel ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Denk aan landelijke onderwerpen als cybercrime, terrorisme, maar ook lokale prioriteiten die anders zijn en ook vaak verschuiven. Bijvoorbeeld in de richting van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De problematiek is er wel, maar de expertise en capaciteit zijn er niet altijd. Wij blijven ons ontwikkelen en dat biedt kansen voor ons.”

“Onze werkwijze is dat we doorvragen wat de klant nu echt wil. De meerwaarde van ons vind ik ook dat we niet te snel in de regelreflex schieten na een incident. We kijken veel meer naar de processen en de context. En wat ik van belang vind, is dat we helemaal onafhankelijk zijn.”

Kevin Gorter
Kevin Gorter

Werkt sinds januari 2019 bij Scherp in Veiligheid.

Je hebt het veiligheidsdomein omschreven als een wonderlijke wereld. Waarom vind je dat?

“Ik heb integrale veiligheidskunde gestudeerd en ben daarna bij een gemeente gaan werken. Daar heb ik mij vooral beziggehouden met openbare orde en veiligheid, herindelingsprocessen en advisering aan de burgemeester. Ook deed ik toen een opdracht in het zuiden, voor Scherp in Veiligheid. In de praktijk kom je er dan achter dat er zoveel achter de wereld van veiligheid schuilgaat. Daar komt echt heel veel bij kijken. Hoe mooi is het dat je daar dagelijks een bijdrage aan kunt leveren?”

Wat is jouw meerwaarde voor Scherp in Veiligheid?

“Ik heb een frisse blik en dat betekent dat ik af en toe een simpele vraag stel. Hoe zit dit? Wat bedoel je? Maar ook waarom doen we dat op deze manier? Dat wordt gewaardeerd en blijf ik ook doen. Nu wil ik vooral profiteren van de brede kennis die er is bij Scherp in Veiligheid. Daarnaast wil ik mij blijven ontwikkelen, door betrokken te zijn bij opdrachten voor organisaties als veiligheidsregio’s en gemeenten. Dit heb ik sinds het begin bij Scherp in Veiligheid gedaan en ik merk dat dit erg goed voor mij werkt.”

Hoe zie jij die ontwikkeling voor je?

“Het mooie van mijn werk bij Scherp in Veiligheid, is dat ik mij overal mee mag bemoeien. Dus van openbare orde en veiligheid tot crisisbeheersing. Zo hield ik mij bezig met de ondersteuning van een training crisiscommunicatie, nam ik waar en schreef ik scenario’s.”

“In de praktijk leer ik zoveel meer dan de theorie. Dat wil ik blijven doen en op termijn wil ik graag steeds zelfstandiger werken. Het tempo bij Scherp in Veiligheid ligt ook hoger, je dag kan er zomaar ineens heel anders uitzien. Dus dan moet je snel kunnen schakelen.”

Wat heeft Scherp in Veiligheid een nieuwe werknemer te bieden?

“We zijn een klein, hecht team, hebben veel kennis en ervaring. Je mag hier overal wat van vinden. Dat is erg prettig werken. Je hebt hier veel mogelijkheden om vraagstukken op te pakken en je kunt hier doorgroeien. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin en stel mij zo voor dat andere nieuwe medewerkers dat ook zullen hebben.”

Franchette Grootkop
Franchette Grootkop

Werkt sinds januari 2020 bij Scherp in Veiligheid als officemanager.

Hoe ben jij zo bij Scherp in Veiligheid terechtgekomen? 

“Door de ontwikkeling en de groei die Scherp in Veiligheid nog steeds doormaakt, leefde de wens om ook de interne kant van het bedrijf een professionele, flexibele en betrouwbare basis te bieden. Zo kwam ik op het spoor van Scherp in Veiligheid. Hier geldt ‘wat je vraagt kun je in principe krijgen’. Om die belofte waar te maken, is het belangrijk om gemaakte afspraken na te komen. Daarnaast om een centraal punt te hebben waar onze relaties en ook mijn collega’s altijd terecht kunnen. Daar wilde ik graag een bijdrage aan leveren. Opgeteld waren dat voor mij genoeg redenen om aan de slag te gaan bij Scherp in Veiligheid.”

Wat is jouw meerwaarde voor je collega’s en die relaties?

“Ik heb de afgelopen elf jaar veel ervaring opgedaan als managementassistente bij het veiligheidsbureau van een veiligheidsregio. Ik heb van dichtbij gezien en meegemaakt wat nodig is om een nog veiliger leefomgeving te creëren. Daardoor ken ik de kansen, de uitdagingen, maar ook de dilemma’s.”

“Verder ben ik een verbinder en hecht ik veel waarde aan onderlinge relaties. Wat ik ook belangrijk vind, is dat iedereen goed geïnformeerd is en blijft over de meest actuele stand van zaken. Niets is vervelender als je niet weet wat de status of volgende stap is van een bepaald project of ontwikkeling.”

“Als officemanager bij Scherp in Veiligheid neem ik mijn collega’s het nodige werk uit handen. Daardoor kunnen zij zich volledig richten op de mooie en uitdagende opdrachten die er zijn. Mijn meerwaarde zit ’m er ook in dat ik daar niet inhoudelijk bij betrokken ben. Op die manier ondersteun ik met een frisse, onbevangen blik en zeker ook met heel veel plezier mijn collega’s.”

Wat zie jij als pluspunten van je werk?

“Sinds dag één dat ik onderdeel ben van Scherp in Veiligheid, ervaar ik heel veel dynamiek, energie en teamgevoel. Mijn collega’s zetten zich dagelijks in om Nederland steeds wat veiliger te maken. Ze zijn stuk voor stuk ambitieus, ervaren en bevlogen. Dat ervaar ik echt als een enorm pluspunt. Hun enorme drive en de wil om alle opdrachten tot een succes te maken, werken ook voor mij heel motiverend. Daarom is werken bij Scherp in Veiligheid voor mij tot nu toe een prachtige ervaring.”

Max Tolman
Max Tolman

Studeert vanaf februari 2020 af bij Scherp in Veiligheid voor zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde. 

Waarom heb je gekozen om af te studeren bij Scherp in Veiligheid? 

“Dat heeft drie redenen. Scherp in Veiligheid is gespecialiseerd in crisisbeheersing en openbare orde. Dat spreekt mij heel erg aan. Daarnaast werkt Scherp in Veiligheid aan verschillende projecten voor diverse opdrachtgevers. Die afwisseling biedt mij de kans om mee te kijken bij verschillende complexe veiligheidsvraagstukken. Als derde kijkt Scherp in Veiligheid nu al naar de veiligheidsontwikkelingen in de toekomst. Dat vooruitkijken maakt mijn stage extra interessant voor nu, maar zeker ook voor later.

Wat ga je de aankomende periode allemaal doen?  

“Allereerst schrijf ik een scriptie. Ik onderzoek op welke wijze gemeenten in Noord-Nederland de aanpak van ondermijning integraal vorm kunnen geven. Daarnaast breng ik advies uit op welke manier dit het beste kan gebeuren. Door dit onderzoek weet Scherp in Veiligheid hoe het staat met de aanpak van ondermijning in Noord-Nederland. Ook ondersteun en help ik de collega’s van Scherp in Veiligheid uiteraard waar dat nodig is.” 

Wat is je eerste indruk van Scherp in Veiligheid?   

“Het bevalt mij erg goed. Na een kennismakingsgesprek, waarin ook mijn afstudeeropdracht werd besproken, ben ik begin februari vol goede moed begonnen bij Scherp in Veiligheid. Al snel kwam ik erachter dat kwaliteit en een goede werksfeer heel belangrijk zijn. Er wordt serieus en hard gewerkt, maar er is ook de nodige humor en ik word prima begeleid. Ik voel mij vanaf het begin welkom en ben blij dat ik hier het komende half jaar mag afstuderen.” 

Waar wil je op de korte en ook op de langere termijn bereiken?   

“Naast het behalen van mijn diploma Integrale Veiligheidskundige, wil ik veel ervaring opdoen. Dat doe ik door naast mijn scriptie, de collega’s te ondersteunen en te helpen met verschillende projecten. Verder vind ik het belangrijk om een netwerk op te bouwen binnen de veiligheidssector. Scherp in Veiligheid biedt mij hiervoor handvaten aan, die ik graag beetpak. Als laatste wil ik mijzelf nu zo goed mogelijk voorbereiden om straks aan het werk te gaan en om mij nog verder te ontwikkelen.”