Werkt sinds november 2018 bij Scherp in Veiligheid.

We kennen allemaal OTO, oftewel opleiden, trainen en oefenen. Is daarin sprake van een accentverschuiving?

“Ja, het oefenen op taak en inhoud verschuift steeds meer naar de context van een incident. Het gaat veel meer om de vraag van wat is er aan de hand, waarom zit ik hier en wat is mijn rol? Het waarom wordt steeds belangrijker, net als het gebruik van ervaring en gezond verstand. Eerder werd veel bepaald door de GRIP-structuur. Het proces richt zich nu meer op de context van een incident.”

Wat is jouw meerwaarde voor Scherp in Veiligheid?

“Ik was adviseur openbare orde en veiligheid en adviseerde de burgemeester. Zo was ik betrokken bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Inmiddels heb ik de nodige ervaring met crisisbeheersing en het trainen van bepaalde groepen. Tijdens dat trainen ben ik wat minder van de droge inhoud, maar juist meer van de praktijk.”

“Ik bouw daarbij graag een goede band op met mensen en dat helpt mij ook om zaken voor elkaar te krijgen. Dus samen doelen nastreven op basis van draagvlak. En ik ben een echte netwerker, breed inzetbaar en vind goed relatiebeheer erg belangrijk. Op die manier ben ik van toegevoegde waarde voor Scherp in Veiligheid.”

Wat kun je zeggen over de onderlinge werkverdeling?

“Bij Scherp in Veiligheid hebben we veel kennis op het gebied van veiligheid. We kijken naar de beschikbare capaciteit en wie het meest geschikt is voor een opdracht. We doen onder andere aan ondersteuning. Zo ben ik voor een langere periode werkzaam bij een opdrachtgever. Soms heb je dan meerdere rollen tijdens zo’n traject. Adviseur, maar ook een coachende rol en af en toe ben je echt een manusje van alles. Daarnaast heb je natuurlijk ook losse opdrachten, zoals het geven van trainingen. Ook dan kijken we goed naar wie dat het beste kan doen.”

Waarom zou een klant moeten kiezen voor Scherp in Veiligheid?

“We zijn gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Er zijn heel veel ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Denk aan landelijke onderwerpen als cybercrime, terrorisme, maar ook lokale prioriteiten die anders zijn en ook vaak verschuiven. Bijvoorbeeld in de richting van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. De problematiek is er wel, maar de expertise en capaciteit zijn er niet altijd. Wij blijven ons ontwikkelen en dat biedt kansen voor ons.”

“Onze werkwijze is dat we doorvragen wat de klant nu echt wil. De meerwaarde van ons vind ik ook dat we niet te snel in de regelreflex schieten na een incident. We kijken veel meer naar de processen en de context. En wat ik van belang vind, is dat we helemaal onafhankelijk zijn.”