• Explosies
  • Denktank

Wat zijn jouw mogelijkheden bij de aanpak van explosies?

Kayleigh Smilda, Adviseur Veiligheid en CTER-specialist
Explosie Raam

Bij Scherp vinden we het belangrijk om vraagstukken die wij in de praktijk tegenkomen te kunnen onderbouwen. Dit doen we middels de Scherp ‘Denktank’. Deze bestaat uit een diverse groep collega’s met een wetenschappelijke achtergrond. We onderzoeken verschillende actuele kwesties door bijvoorbeeld literatuuronderzoek te doen en in gesprek te gaan met de desbetreffende doelgroep.

In dit geval deden collega's Harmen,Renee en ik onderzoek naar de mogelijkheden die burgemeesters en veiligheidsadviseurs hebben bij de bestrijding van explosies.

Toename in aantal explosies

Het aantal explosies liep in de loop van 2023 nagenoeg elke maand op. In januari vonden zeker dertien incidenten plaats, in december zestig. Bij 75 procent van de explosies werd een woning getroffen. In andere gevallen waren bedrijfspanden, garages en winkels doelwit.

De incidenten met explosies beperken zich niet alleen tot de Randstad. Sinds de tweede helft van 2023 neemt ook het aantal explosies buiten de Randstad toe.

Hoewel de exacte oorzaken en daders van deze explosies divers zijn, lijkt drugscriminaliteit een rode draad te vormen. Er zijn veel veiligheidspartners bij de aanpak van explosies betrokken en dit maakt het complex. Wat zijn de (juridische) mogelijkheden en knelpunten voor een burgemeester en zijn veiligheidsadviseurs?

Politie en Burgemeesters overleggen
De burgemeester speelt een belangrijke rol in het proces omtrent een explosie. In de basis zijn het OM en de politie aan zet voor de strafrechtelijke vervolging en eventuele bescherming van de getroffenen en omgeving, maar als het gaat om de impact van dergelijke explosies op de openbare orde en de openbare veiligheid, is de burgemeester aan zet.

De burgemeester kan dan niet alleen een rol spelen middels het sluiten van een pand, maar is eveneens belangrijk als burgervader/moeder. Wees dus bewust van de (on)mogelijkheden bij een explosie en de impact die het heeft op zowel de getroffenen als de omwonenden.

Kayleigh Smilda

Adviseur Veiligheid en CTER-specialist

06-59831161

In de basis zijn het OM en de politie aan zet voor de strafrechtelijke vervolging en eventuele bescherming van de getroffenen en omgeving, maar als het gaat om de impact van dergelijke explosies op de openbare orde en de openbare veiligheid, is de burgemeester aan zet.

Factsheet en juridische onderbouwing

Om het je makkelijk te maken hebben we bovenstaand document voor je in een PDF-bestand beschikbaar gemaakt. Daarnaast hebben we een uitgebreide juridische onderbouwing en bronnenlijst voor dit artikel voor je. Je kunt de bestanden hier downloaden:

Factsheet Explosies Juridische analyse bij de factsheet

Neem contact met ons op voor meer informatie

Heb je regelmatig te maken met explosies in jouw regio of ben je benieuwd naar het complete onderzoek? Neem dan contact op met Kayleigh Smilda, Harmen Krul of Renee Stoelwinder. Bellen naar 085 016 13 57 mag natuurlijk ook.