• Leren & ontwikkelen
  • Openbare orde & veiligheid

Opleiding Adviseur Openbare Orde & Veiligheid officieel geaccrediteerd

Richard Kamphuis, Eigenaar & Adviseur Veiligheid
Gecertificeerden
In 2023 behaalden de eerste deelnemers hun diploma.

Met gepaste trots delen we mee dat onze opleiding ‘Adviseur Openbare Orde & Veiligheid’ is geaccrediteerd door het CPION. Dit keurmerk bevestigt de kwaliteit en relevantie van onze Scherp Academy én hiermee is het officieel een post-Hbo opleiding. De OOV-opleiding is erop gericht om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten en zo een nieuwe generatie veiligheidsadviseurs op te leiden.

Kennis, vaardigheden en toepasbaarheid

Onze opleiding is ontworpen om deelnemers te voorzien van actuele kennis en praktische vaardigheden die ze direct kunnen toepassen in hun werk. We combineren theorie met actuele cases en persoonlijke ervaringen van cursisten, waardoor het leerproces dynamisch en stimulerend wordt. Zo is de opleiding geschikt voor zowel beginnende OOV’ers als  ervaren adviseurs. Iedere deelnemer stapt in op het eigen niveau en maakt een persoonlijke ontwikkeling door, met als doel om op een hoger niveau uit te stromen.

Positieve feedback van CPION

De Toetsingscommissie van CPION was zeer positief over onze opleiding.

“Scherp in Veiligheid heeft met kennis van zaken een stevige opleiding ontwikkeld. Er is een duidelijke relatie met het beroepsprofiel, met de dagelijkse praktijk en met belangen van de zogenaamde gemeentelijke driehoek. Dit is uiteengezet in een structuur van doelen, inhoudelijke thema’s, ervaren docenten en een passende wijze van toetsing. Complimenten voor deze opzet en aanpak!”

Daarnaast zijn we CPION dankbaar voor een drietal aandachtspunten waarmee we de opleiding nog verder gaan verbeteren.

Ali Breimer

Dankzij Scherp ben ik in staat om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen en te anticiperen op toekomstige uitdagingen.

Ali Breimer - adviseur openbare orde & veiligheid en Officier van Dienst Bevolkingszorg bij de gemeente De Fryske Marren

Samenwerking voor een veilige toekomst