Adviseur Veiligheid

  • vergunningprocessen in kaart brengen en optimaliseren
  • procesregie
  • (her)ontwikkelen evenementenbeleid
  • complexe vergunningverlening evenementen
  • evenementenveiligheid
  • ontwikkeling van formats
  • bestuurlijke advisering