Adviseur Veiligheid 

Te porren voor:

  • openbare orde en veiligheid
  • jonge aanwas
  • aanpak van ondermijning
  • (sociologische) veiligheidsvraagstukken