• Openbare orde & veiligheid

Sociologie toegepast op het werkgebied van openbare orde en veiligheid

Jesse de Jong, Adviseur Veiligheid
Grafitti
Volgens Wilson & Kelling werkt verval criminaliteit in de hand.

Het werkgebied van een adviseur openbare orde en veiligheid (OOV) heeft raakvlakken met verschillende wetenschapsgebieden. Psychologie komt vaak naar voren, omdat de gemeente steeds vaker een rol heeft in de aanpak rondom personen met verward gedrag en burenoverlast. Daarnaast is enige juridische kennis vereist, omdat de burgemeester steeds meer bevoegdheden heeft, bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijning. Ook de wet- en regelgeving omtrent het Bibob-beleid en de coronamaatregelen eisen juridische capaciteit. Voor de preventie en aanpak van criminaliteit, ondermijning en jeugdgroepen komt sociologische kennis goed van pas.

Het herkennen van patronen en structuren

Bij sociologie denken de meesten niet direct aan criminaliteit en veiligheid. Toch kan sociologie veel betekenen voor de dagelijkse werkzaamheden van de adviseur OOV. In tegenstelling tot psychologie verklaart sociologie gedrag door middel van de invloeden van de maatschappij. Het gaat hierbij over het herkennen van patronen en structuren in de maatschappij, de verschillende kenmerken van groepen mensen en de invloed die de maatschappij heeft op het individu en vice versa. 

Door de sociologie is er veel kennis vergaard over onder andere de diverse oorzaken van criminaliteit. Bijvoorbeeld het identificeren van de groepsprocessen die een rol spelen bij het ontstaan en instandhouden van criminaliteit. Maar ook de invloed van grote maatschappelijke ontwikkelingen op criminaliteit, zoals de globalisering en digitalisering van de samenleving. Deze digitalisering uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van digitale criminaliteit, het ontstaan van fluïde jeugdgroepen en het gebruik van sociale media.  

Broken window theorie van Wilson & Kelling

Een voorbeeld van een algemeen bekende sociologische theorie is de broken window theorie van Wilson & Kelling. Deze stelt dat fysiek en sociaal verval van een buurt ertoe kan leiden dat de criminaliteit daar toeneemt. 

Ook stelt de sociologie ons onder andere in staat om samenwerking en pro-sociaal gedrag te verklaren. Zoals voor de aanpak van ondermijning is inzicht in de samenwerking tussen daders en pro-sociaal gedrag van belang. Het grootste deel van de delicten wordt namelijk gepleegd in samenwerkingsverband. Ook de kennis rondom invloed die jongeren op elkaar kunnen hebben, is van groot belang. 

Door middel van deze kennis kan de aanpak van jeugdgroepen en jonge aanwas worden versterkt. Het gaat hierbij onder andere om groepsdruk, status, negatieve en positieve beïnvloeding en sociale bindingen. 

Kortom, de sociologie heeft veel raakvlakken met de reguliere werkzaamheden van een adviseur OOV.  Door de kennis van de sociologie toe te passen kan het werk van een adviseur OOV worden verrijkt. Binnen Scherp in Veiligheid hebben de adviseurs verschillende vooropleidingen: rechten, midden oosten studies, integrale veiligheid en sinds oktober 2021 ook sociologie. Door deze veelzijdigheid en diversiteit aan kennis, kunnen we elkaar versterken bij de diverse opdrachten die we uitvoeren bij verschillende opdrachtgevers. 

Jesse de Jong

Adviseur Veiligheid

06-59814070

Een persoon heeft nooit alle kennis en kunde voor het oplossen van een probleem of een vraagstuk. Het mooie aan mijn werk bij en voor Scherp is, dat wanneer ik een vraag of probleem zelf niet (volledig) kan beantwoorden, er altijd wel een collega is die een soortgelijk vraagstuk bij een andere opdrachtgever heeft of heeft gehad. 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Een persoon heeft nooit alle kennis en kunde voor het oplossen van een probleem of een vraagstuk. Het mooie aan mijn werk bij en voor Scherp is, dat wanneer ik een vraag of probleem zelf niet (volledig) kan beantwoorden, er altijd wel een collega is die een soortgelijk vraagstuk bij een andere opdrachtgever heeft of heeft gehad. 

In de aanpak van bijvoorbeeld ondermijning levert dit veel winst op. Dit is dan ook de kracht van Scherp in Veiligheid. De adviseur die bij een opdrachtgever zit, is een vooruitgeschoven post van Scherp in Veiligheid. Achter deze ‘post’, schuilt een heel team. En zo werken we elke dag samen aan en voor een veiliger Nederland.