• Cybersecurity
  • Algemeen

Scherp in Veiligheid lid van Cyberveilig Nederland

Richard Kamphuis, Eigenaar & Adviseur Veiligheid

Wij werken iedere dag samen aan een veiliger Nederland. Verstoringen van die veiligheid vinden steeds vaker digitaal plaats. Met Scherp in Cyber dragen we daarom óók bij aan digitale veiligheid. Voor het versterken van onze dienstverlening zijn we recent lid geworden van de vereniging Cyberveilig Nederland, de belangenorganisatie voor cybersecuritybedrijven.

Voor de digitale veiligheid van Nederland

Cyberveiligheid is meer dan alleen techniek. Scherp in Veiligheid draagt bij aan digitale veiligheid in Nederland door zich op de factor mens en gedrag te richten. Met een lidmaatschap van Cyberveilig Nederland kunnen we onze diensten nog beter uitvoeren. Zo vergroten we onze kennis en ons netwerk. Onze diensten zijn complementair aan diensten van veel andere leden. Door met deze partijen samen te werken, kunnen we organisaties nog beter en completer ondersteunen op het vlak van digitale veiligheid. Daarnaast dragen we graag bij aan een (digitaal) veilige maatschappij. Cyberveilig Nederland zet zich op landelijk niveau in voor cyberveiligheid en wij dragen onder andere met ons lidmaatschap ons steentje daaraan bij.

Een substantieel deel van onze diensten is gericht op digitale veiligheid. Wij ondersteunen organisaties binnen de (semi-)publieke sector onder meer met beleidsvorming, planvorming, crisisbeheersing/crisismanagement en bedrijfscontinuïteit.

Zo ondersteunen wij meerdere gemeenten in Nederland met beleidsvorming voor digitale veiligheid en het uitvoeren van cyberprojecten als HackShield, en helpen wij meerdere organisaties met oefenen, trainen en opleiden voor cybercrisismanagement. Dat laatste doen we onder meer via een cybercrisissimulatie. We richten ons met onze cyberdiensten vooral op de organisatorische en tactisch-strategische kant.

Scherp in Veiligheid draagt bij aan digitale veiligheid in Nederland door zich op de factor mens en gedrag te richten

Benieuwd wat Scherp in Veiligheid voor jouw organisatie kan betekenen? Bel ons via 085-0161357 of mail ons via info@scherpinveiligheid.nl.