• Evenementen
  • Cybersecurity

Hoe houden we onze evenementen digitaal veilig?

Rianne Rodenburg - Bonder, Adviseur Veiligheid
Digitale Veiligheid Events
Zijn evenementen in Nederland wel digitaal veilig?

Onlangs bracht Scherp in Veiligheid samen met partners RBPO Noord-Nederland en NHL Stenden 24 experts samen voor een kennissessie over de digitale veiligheid van evenementen. Centraal stond de vraag welke digitale risico's er zijn en wat hieraan te doen is. Daarnaast is het belangrijk om te weten wie vervolgens verantwoordelijk is voor dit onderwerp.

Uit de sessie bleek dat er volop digitale risico's te bedenken zijn voor zowel grote als kleine evenementen. Er moet nog veel worden gedaan om deze goed in kaart te brengen. Een eerste aanzet hebben we gegeven in het rapport ‘Afgehackt’ dat we als initiatiefnemers hebben opgesteld. In het rapport vind je de opbrengst van de kennissessie, met daarin (mogelijke) scenario’s en maatregelen die we kunnen nemen.

Digitale kwetsbaarheden op de bestuurlijke agenda

Nu we hebben vastgesteld dat er digitale risico’s zijn voor evenementen, willen we bewustwording creëren en het onderwerp op de bestuurlijke agenda zetten. De deelnemers van de kennissessie houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Ook organiseren we werksessies om nog beter zicht te krijgen op de benoemde risico’s en zo met passende maatregelen te komen. 

Tijdens het komende evenementenseizoen willen we bij een evenement een proeftuin organiseren. Hierbij worden ethische hackers uitgenodigd om potentiële digitale kwetsbaarheden van het evenement te zoeken en uit te testen. Hoe eenvoudig is het om het evenement daadwerkelijk te hacken?

IMG 2028
IMG 2017
IMG 2016
IMG 2015

Uit de sessie bleek dat er volop digitale risico's te bedenken zijn voor zowel grote als kleine evenementen. Er moet nog veel worden gedaan om deze goed in kaart te brengen.

Sluit je aan bij 'Afgehackt'

Lijkt het je interessant om aan te sluiten bij dit initiatief of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Rianne Rodenburg - Bonder via rianne@scherpinveiligheid.nl.