• Leren & ontwikkelen

Gamen onder werktijd: de kracht van serious gaming

Jelle Rienstra, Adviseur Leren en Ontwikkelen
VR Als Serious Game
Bij Scherp zetten we ook VR games in

Wat is er nou leuker dan spelletjes spelen onder werktijd? Dit lijkt misschien een vreemde vraag, maar met serious gaming is dat wel degelijk de bedoeling. Tijdens zijn master Serious Gaming aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, heeft Jelle zich verdiept in het toepassen van serious gaming in de praktijk en wat de kracht is van al spelend leren.

Dit is serious gaming

Deze vorm van gaming wordt ingezet om op een gestructureerde en meetbare wijze vooropgestelde doelen te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat de koppeling van een spelvorm en leerdoelen uit de praktijk, je kunnen helpen en je verbeteren op verschillende vlakken. Tegenwoordig worden serious games daarom breed ingezet onder meer in de zorg, het veiligheidsdomein, in het onderwijs, voor marketingdoeleinden of als training-, werving- en selectiemiddel.

In serious games wordt gebruikgemaakt van spelbeleving met als doel bewustwording en verandering van kennis, houding of gedrag. Via games kunnen uiteenlopende zaken worden aangeleerd, zoals een nieuwe taal, de veiligheidsregels van een organisatie of samenwerken in een team. De vorm kan variëren van kaartspel tot Virtual Reality maar is altijd afhankelijk van het leerdoel en het beschikbare budget. Daarbij moet gezegd worden dat de kracht hem vaak zit in de eenvoud. 

Serious Gaming

Gamen onder werktijd is niet alleen leuk, maar is ook een efficiënte manier om te leren

Serious gaming: een efficiënte manier van leren

Serious games kunnen zowel een meerwaarde voor de lerenden zelf als voor de organisatie hebben. Een goede serious game trekt de lerende in het spel, vangt zijn aandacht en leidt tot versneld en duurzaam leren. Voor een game geldt allereerst wat voor elke leervorm geldt: het gebruik moet afgestemd zijn op wat de lerende wil bereiken. Pas als de lerende de game als uitdagend, leerzaam en relevant ervaart en dus echt de meerwaarde van de game ziet, zal hij zich er in storten. 

Vervolgens helpt een goede serious game de lerende het geheel te overzien, te snappen hoe iets werkt en de eigen positie in het geheel te herkennen en ontdekken. De game kan worden stilgezet om te reflecteren op wat hij doet en welk effect dat heeft gehad. Dit biedt unieke mogelijkheden om te experimenteren met gedrag tijdens de game. Fouten maken mag; games stimuleren veel meer tot ‘het nog eens proberen’ dan andere leeromgevingen. 

Een andere bijzonder krachtige eigenschap van games is dat deelnemers voortdurend relevante feedback krijgen. Dat maakt het voor de deelnemers mogelijk om het handelen binnen de game bij te sturen en binnen de game te leren. Naast dit alles moet de game ook ‘leuk’ zijn om te spelen, zodat een deelnemer de game vaker wil gaan spelen. Dit alles kan zowel op individueel of in teamverband plaatsvinden. 

Serious games bieden de mogelijkheid alle activiteiten die in de game plaatsvinden te monitoren en te analyseren. Door gebruik te maken van data die tijdens het gamen ontstaan kun je betrouwbare antwoorden krijgen op allerlei vragen. Het doen van dit soort analyses kan voor input zorgen voor een volgende stap in een ontwikkel/leertraject. 

Kortom: gamen onder werktijd is niet alleen leuk, maar is ook een efficiënte manier om te leren! Benieuwd naar serious gaming in de praktijk? Stuur me dan gerust een e-mail via jelle@scherpinveiligheid of bel via 085-0161357.