Fleur Valk

Fleur Valk

 • CTER
 • Ondermijnende criminaliteit
 • Bestuurlijke veiligheidsvraagstukken
 • Beleidsontwikkeling
 • Evaluatie en onderzoek

Over Fleur Valk

Fleur is een adviseur en onderzoeker met een brede interesse voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ze heeft diepgaande betrokkenheid bij vraagstukken die onze samenleving raken. Dat uit zich enerzijds in haar opleidingen en werk, maar ook in haar dagelijkse gewoonten: Fleur leest graag achtergrondartikelen, luistert politieke podcasts en spart met haar collega’s en vrienden over de actualiteit. 

Zij is goed vertrouwd met het strategisch, tactisch en operationeel aanpakken van complexe veiligheidsvraagstukken. Daarnaast zou zij zichzelf omschrijven als analytisch en verbindend. Ze is in staat snel verbanden te zien, kritisch na te denken en grote hoeveelheden informatie gestructureerd te verwerken. Tegelijkertijd is Fleur ervan overtuigd dat veiligheidsvraagstukken niet ‘solistisch’ kunnen worden opgelost. Daarom werkt zij het liefst nauw samen met ketenpartners. In die samenwerking is zij proactief, toegankelijk en kan zij mensen enthousiasmeren en verbinden. 

Wat vind je leuk aan werken bij Scherp?

Toen ik in 2022 bij Scherp kwam werken had ik veel ervaring in het doen van onderzoek, maar nog relatief weinig ervaring in de (veiligheids)praktijk. Bij Scherp doe ik ervaring op bij allerlei verschillende plekken: van gemeente en provincie tot politie en luchthaven. Dat is leerzaam en geeft me veel energie. Daarnaast maakt het mij tot een betere adviseur en onderzoeker, omdat je te maken krijgt met veel verschillende perspectieven op veiligheid. Daarnaast hebben we een fijn en deskundig team dat met hard werken, diepe betrokkenheid en een gezonde dosis humor elke dag klaar staat om onze opdrachtgevers te adviseren. 

Welke opdracht is je het meest bijgebleven en waarom?

Als projectleider binnen de gemeente Hardenberg moest ik een integrale aanpak ontwikkelen voor veilige en vitale vakantieparken. Dat moest in een relatief kort tijdsbestek, wat behoorlijke druk zette op het creëren van draagvlak.

Vakantieparken zijn net kleine gemeenten. Je kunt de meest uiteenlopende problematiek tegenkomen: van revitaliseringvraagstukken, sociale casuïstiek en illegale bewoning tot onveiligheid en criminaliteit. Dat vraagt in de aanpak om de nodige zorgvuldigheid: als je immers hard inzet op repressieve maatregelen tegen illegale bewoning, kan dat betekenen dat kwetsbare mensen in verdere problemen komen. Deze puzzel én het voeren van de vele gesprekken met gemeentelijke afdelingen, bestuurders en partners maakte de opdracht tot een leuke, leerzame en uitdagende klus! 

Wat doe je nog meer voor de maatschappij?

De afgelopen jaren zie ik een verharding in de samenleving en een toenemende kloof tussen burgers, maar ook tussen burgers en overheid. Ontwikkelingen als polarisatie, radicalisering en criminaliteit kunnen onze sociale stabiliteit aantasten en kwetsbare groepen in lastige posities brengen. Ik vind het belangrijk om me sterk in te zetten voor dit thema.

Dat doe ik vanuit Scherp, maar ook bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik deze fenomenen onderzoek en voor een breed publiek inzichtelijk maak. Daarnaast ben ik lid van de Maatschappelijke Raad van de Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), waarin ik adviseer over en me actief inzet voor een veerkrachtige en inclusieve samenleving. 

Werkervaring

Relevante functies en opdrachten vanuit Scherp

 • Actualisatie calamiteitenplan en implementatie leren & ontwikkelen -  Rotterdam The Hague Airport
 • Thesisbegeleider Bachelor of Policing - Politieacademie
 • Crisisoefeningen - Provincie Flevoland
 • Projectleider OOV, Veilige en vitale vakantieparken - Gemeente Hardenberg
 • Evalutie Pinksterfeesten - Gemeente Westerkwartier
 • Adviseur Openbare Orde en Veiligheid - Gemeente Noordoostpolder
 • Projectleider Evaluatie Blaricumse Kermis - Gemeente Blaricum
 • Opstellen Integraal Veiligheidsplan - Gemeente Schiermonnikoog
 • Evaluatie boerenprotesten - Provincie Fryslân
 • Cybercrisisoefeningen
 • Versterken samenwerking politie/gemeente - Gemeente Hardenberg
 • Intern: traineebegeleiding

Opgedane ervaring buiten Scherp

 • Onderzoeker Extremisme en radicalisering Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid Maatschappelijke Raad (Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stagiaire CTER Politieacademie

Relevante opleidingen

 • Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur - Rijksuniversiteit Groningen
 • Bachelor Midden-Oostenstudies - Rijksuniversiteit Groningen
 • Buitenlandssemester Egypte -  Nederlands Vlaams-Instituut Cairo
 • Master Middle Eastern Studies - Rijksuniversiteit Groningen

Ze houdt overzicht, onderscheidt de hoofd- van de nevenzaken en werkt resultaatgericht. Ze heeft op een doortastende wijze gesprekken gevoerd en draagvlak gecreëerd zodat partijen op afgestemde wijze capaciteit vrij hebben gespeeld. Daarmee is het haar in maart 2024 gelukt een bestuurlijk gedragen plan vastgesteld te krijgen. Hiermee kan Hardenberg nu starten de uitvoering vorm te gaan geven.
Dit heeft ze voortreffelijk gedaan. E
n Fleur is ook gewoon een erg leuke en gezellige collega!