Werkt sinds januari 2021 bij Scherp in Veiligheid

Je hebt bij verschillende operationele organisaties gewerkt, wat breng jij mee naar Scherp in Veiligheid?

“Ik ben de afgelopen 35 jaar in verschillende organisaties binnen het veiligheidsdomein actief geweest. Van de brandweer tot politie, van lokaal tot internationaal, zowel operationeel als beleidsmatig. De rode draad is altijd leren en ontwikkelen geweest. Verder ben ik nog steeds internationaal actief als crisismanager voor zowel de EU als VN. Ik kan voor beide organisaties uitgezonden worden naar crisisgebieden om daar een rol te spelen in de coördinatie van de humanitaire respons.”

“Ik heb mij de laatste jaren beziggehouden met innovatieve leer- en ontwikkeltools. Innovatie draait niet alleen om techniek. Je zult als mens en organisatie ook mee moeten innoveren. Vanuit die ervaring ben ik ook voorzitter van het Netwerk Digitale Simulaties. Daarnaast ben ik vanuit Scherp als Chief Innovation Officer betrokken bij het Resilience Advisors Network, dat zich richt op crisismanagement en rampenbestrijding wereldwijd. Ik ben een echte netwerker en ik neem dat netwerk vanzelfsprekend mee naar Scherp in Veiligheid.”

Je gaat je bij Scherp in Veiligheid onder meer bezighouden met allerlei digitale ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Wat kun je daarvan zeggen?

“Ik ga meedenken hoe we de bestaande producten die Scherp in Veiligheid nu al aanbiedt, innovatiever kunnen inrichten. Het gaat erom hoe je die technologie inzet en wat je ermee wil bereiken. Het antwoord daarop bepaalt waarop we gaan innoveren. En we gaan kijken of we nieuwe innovatieve producten kunnen ontwikkelen.”

“Er zijn verschillende nieuwe technologieën. Neem Virtual Reality (VR). Dit is in technische zin geen innovatie meer, in de toepassing wel. Augmented Reality (AR) is wel meer een nieuwe technologische ontwikkeling. Voor AR zie ik op de korte termijn toepassingen ontstaan, die zowel operationeel, binnen de kantooromgeving en ook bij leren en ontwikkelen in te zetten zijn.”

“Een andere techniek is de 360 graden videotechnologie. Deze niet helemaal nieuwe, maar wel interessante technologie kun je toepassen in awareness trainingen of scenariotrainingen. Op het moment dat je video kijkt dan kun je getoetst worden op je beleving, kennis en ervaring. Een vierde technologie is Artificial Intelligence met Machine Learning. Dit is toe te passen bij scenario trainingen, waarbij de software zich aanpast aan de kwaliteit van de gebruiker.”

Hoe vul jij bij Scherp in Veiligheid de rol van teamspeler in?

“Een belangrijke reden waarom ik voor Scherp in Veiigheid gekozen heb, is dat het al een team is. In de korte tijd dat ik er werk, heb ik al gemerkt dat je als trainer of ondersteuner altijd kunt terugvallen op de collega’s in het team. Tegelijkertijd wil ik andere teamleden ook helpen nog beter te worden dan ze al zijn. Daarnaast zal ik veel naar de collega’s luisteren, met ze meekijken en meedoen om van hèn te leren. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat is goed voor Scherp in Veiligheid, voor onze opdrachtgevers en voor iedereen.”