Trainee Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Te porren voor: 

- Aanpak ondermijning
- Jonge aanwas/jeugdcriminaliteit
- Terrorisme, extremisme en radicalisering
- Cybercriminaliteit
- Crisisbeheersing
- Strafrechtelijke zaken