Verhogen van digitale veiligheid

In deze e-learning leren deelnemers wat de cyberdreigingen zijn, en welke laagdrempelige ingrepen zij kunnen toepassen om de dreigingen weg te nemen of te verkleinen. Met deze e-learning willen wij een steentje bijdragen aan het verhogen van de digitale veiligheid, en willen we tonen dat cyberveiligheid niet altijd een eng en ingewikkeld onderwerp hoeft te zijn.

De e-learning is geschikt voor medewerkers in de volle breedte van de organisatie, en is erop gericht het bewustzijn te vergroten. Op een gevarieerde en laagdrempelige manier vertellen we over cyber en relevante risico’s, maatregelen en ontwikkelingen. De e-learning wordt regelmatig aangepast naar de actualiteit. Ook kan de e-learning in overleg worden aangepast naar de behoefte van de opdrachtgever. Scherp in Veiligheid begeleidt het afnemen van de e-learning.

Benieuwd naar de e-learning, en wat die kan betekenen voor uw organisatie?

Neem dan contact met ons op.