Max Tolman

Max Tolman

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Crisisbeheersing
 • Aanpak van ondermijning
 • Bestuurlijke advisering

Over Max Tolman

Max Tolman is nu ruim vier jaar betrokken bij Scherp in Veiligheid. Eerst in de vorm van een afstudeerstage vanuit de opleiding integrale veiligheidskunde aan de Thorbecke Academie en vervolgens inhoudelijk aan het werk voor Scherp in Veiligheid voor verschillende opdrachtgevers. Hierbij is hij afgestudeerd op het onderwerp ondermijning.


In de afgelopen vier jaar heeft Max opdrachten gedaan voor meerdere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en onderdelen van Defensie. 

Waar ben jij goed in?

Ik ben goed in het schakelen tussen de werkzaamheden in. Het werk van een adviseur openbare orde en veiligheid is erg divers, er lopen verschillende onderwerpen door elkaar heen op een dag. Het constant switchen tussen verschillende onderwerpen en scherp blijven zijn op de inhoud is een aspect van het werk wat mij goed ligt. 

Wat vind je leuk aan werken bij Scherp?

De meerwaarde van het werken bij Scherp is voor mij tweeledig. Aan de ene kant doe je in relatief korte tijd veel werkervaring op. Hierdoor kan er ook een kijkje in de keuken van meerdere organisaties worden genomen zonder je hieraan te binden. Het tweede voordeel is dat er in het team van Scherp altijd wel iemand verstand heeft van een onderwerp waarmee je bezig bent. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om even te spiegelen met een collega, mocht daar behoefte aan zijn. 

Wat heb je geleerd in je tijd bij Scherp?

Ik ben begonnen met werken bij Scherp toen ik net was afgestudeerd. De basis voor het werk als adviseur openbare orde en veiligheid is dan gelegd, maar je hebt nog geen idee wat het werk precies inhoudt. In de afgelopen jaren heb ik geleerd hoe ik het beste mijn rol als adviseur kan pakken. Zowel op inhoud als op bestuurlijke sensitiviteit. 

Werkervaring

Opdrachtgevers vanuit Scherp

 • Werkmaatschappij Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
 • Kustwacht
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Harlingen
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Drents Overijsselse delta
 • Veiligheidsregio Groningen

Opleiding

 • HBO Integrale veiligheidskunde